fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Kodeks RODO w sektorze zdrowia coraz bliżej

Adobe Stock
Małe placówki medyczne znajdą w kodeksie realną pomoc we właściwej interpretacji i wdrożeniu skomplikowanych przepisów.

Kodeksy postępowania RODO budzą duże zainteresowanie podmiotów, których mają dotyczyć. Związane jest to z faktem, że kodeksy określić mogą konkretne wskazówki i działania możliwe do wprowadzenia w ochronie danych osobowych, co ma szansę przełożyć się na oszczędność środków i czasu potrzebnych do wprowadzenia wymaganych zabezpieczeń.

Kodeks postępowania RODO dla placówek medycznych opracowała Federacja Porozumienie Zielonogórskie wraz z firmą JAMANO. Projekt kodeksu już we wrześniu 2018 r. został złożony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jako pierwszy w sektorze ochrony zdrowia. Przez ten czas treść kodeksu była konsultowana i uzgadniana z przedstawicielami UODO, a 20 maja br. eksperci JAMANO ustalali w siedzibie UODO niemal finalną już treść kodeksu, omawiając m.in. zagadnienia marketingu placówek medycznych czy też zasady stosowania przez nie monitoringu wizyjnego.

Kodeks powstał, by doprecyzować zawiłe przepisy RODO. To, co wyróżnia ten kodeks, to fakt, że został napisany jasnym i zrozumiałym językiem oraz posługuje się praktycznymi przykładami wyjaśniającymi i doprecyzowującymi rozumienie poszczególnych przepisów RODO.

Sam kodeks jest przejrzysty i przystępny. Uwzględnia specyfikę funkcjonowania placówek medycznych i jest dopasowany do oczekiwań oraz praktyki branży medycznej – zarówno dla małych placówek medycznych i ich pracowników, którzy będą go stosować, jak i dla pacjentów, których dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z kodeksem.

Przed złożeniem do UODO kodeks był szeroko konsultowany z placówkami medycznymi, tak by przyjęte w nim rozwiązania odpowiadały na realne potrzeby tych, którzy będą go stosować. Autorzy kodeksu uzyskali również pozytywne opinie Fundacji Panoptykon, Fundacji Urszuli Jaworskiej oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, podmiotów reprezentujących różne grupy interesariuszy, które miały okazję złożyć swoje wnioski i uwagi do kodeksu.

Obowiązujące od 25 maja 2018 r. przepisy RODO nakładają nowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane osobowe. Placówki medyczne do takich podmiotów należą, a dodatkowo dane, którymi dysponują (dane o stanie zdrowia), są danymi wrażliwymi.

RODO nie zawiera jednak konkretnych wskazówek, jakie środki należy wdrożyć, by chronić dane osobowe pacjentów. Celem kodeksu Porozumienia Zielonogórskiego i JAMANO jest doprecyzowanie tych przepisów i wskazanie modelowych rozwiązań, które mają służyć większemu bezpieczeństwu danych pacjentów.

Proponowane rozwiązania to efekt ponad tysiąca audytów ochrony danych osobowych przeprowadzonych przez JAMANO w poradniach POZ i AOS. Dzięki takiemu praktycznemu podejściu do ochrony danych osobowych małe placówki medyczne znajdą w kodeksie realną pomoc we właściwej interpretacji i wdrożeniu skomplikowanych przepisów RODO. To bardzo istotne, ponieważ RODO wprowadziło system kar finansowych za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych.

W jaki sposób należy spełniać obowiązki informacyjne, jak realizować prawa pacjentów, w jaki sposób zabezpieczać dane pacjentów? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiada kodeks.

Choć przystąpienie do kodeksu nie jest obowiązkowe, jego twórcy liczą na to, że zaproponowana forma zachęci placówki medyczne do wdrożenia zasad w nim opisanych, a tym samym przyczyni się do podniesienia poziomu ochrony przetwarzanych przez placówki danych osobowych i zabezpieczy je przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi oraz biznesowymi.

Co więcej, stosowanie zatwierdzonych przez UODO kodeksów będzie brane pod uwagę m.in. w przypadku ustalania kary pieniężnej za naruszenie RODO. Podany do publicznej wiadomości kodeks dla małych placówek medycznych oraz informacja o tym, że Administrator do niego przystąpił, może także pozytywnie wpłynąć na postrzeganie placówki przez pacjentów.

Autor jest wiceprezesem zarządu JAMANO

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA