fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ochrona środowiska

Budowa i przebudowa dróg w lasach Puszczy Karpackiej: wyrok WSA ws. interesu społecznego organizacji ekologicznej

Leśne żniwa w rejonie Mucznego, na terenie Nadleśnictwa Stuposiany w Bieszczadach
PAP/Darek Delmanowicz
Interes społeczny organizacji ekologicznej w postępowaniu o budowę drogi leśnej w Bieszczadach musi być ponownie zbadany.

We wrześniu 2020 r. pod hasłem „Nie oddamy Bieszczad piłom" kilkanaście organizacji i nieformalnych stowarzyszeń ekologicznych zorganizowało w 16 miastach wojewódzkich protesty przeciwko wycince lasów i budowie dróg leśnych w Bieszczadach. Konflikt ekologów z Lasami Państwowymi o gospodarkę leśną w Karpatach oraz protesty, przybierające różne formy, stały się tematem interpelacji poselskiej. Trafiły również do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Fundacja ekologiczna wystąpiła bowiem do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie prawidłowości robót budowlanych przy zrealizowanej już przebudowie drogi leśnej w Bieszczadach. PINB uwzględnił wprawdzie jej wniosek i wszczął postępowanie, ale odmówił dopuszczenia do niego Fundacji z powodu braku interesu społecznego.

Czytaj także:

Fundacja zaprotestowała i w zażaleniu do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w Rzeszowie podkreśliła, że działa w interesie ponad 142 tys. obywateli, podpisanych pod petycją, w której domagają się, aby budowa i przebudowa dróg w lasach Puszczy Karpackiej, powodujące nieodwracalne skutki w przyrodzie, były możliwe dopiero po ocenie oddziaływania na środowisko. Leży to w interesie społecznym.

Rozpatrując zażalenie Fundacji, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Rzeszowie uznał postanowienie PINB za prawidłowe, ale z innych przyczyn. Stwierdził, że żądanie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione jej celami statutowymi i musi istnieć merytoryczne powiązanie przedmiotu postępowania z celem i zakresem jej działalności. Obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie. W tym przypadku postępowanie dotyczy sprawy regulowanej przepisami prawa budowlanego. I aczkolwiek statut organizacji nawiązuje do budownictwa, to kwestie związane z budownictwem są określone w statucie bardzo ogólnie i nie mają merytorycznego powiązania z postępowaniem dotyczącym ochrony przyrody i środowiska.

Fundacja zaskarżyła postanowienie WINB do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, a sąd je uchylił, uznając skargę za uzasadnioną.

– Ze statutu Fundacji wynika, że jej celem jest m.in. inicjowanie i udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych, dotyczących ochrony przyrody i środowiska, zagospodarowania i planowania przestrzennego oraz budownictwa. PINB trafnie więc ocenił, że poprzez udział w postępowaniu dotyczącym prawidłowości robót przy przebudowie drogi leśnej Fundacja realizuje cele statutowe – uzasadniał wyrok sędzia sprawozdawca Jerzy Solarski. Wykonując wyrok, WINB musi więc zbadać – czego nie zrobił – czy w sprawie występuje druga z przesłanek warunkujących udział organizacji społecznej w postępowaniu, czyli interes społeczny.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Rz 1267/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA