fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zbiornik na gaz nie wymagał pozwolenia na budowę - wyrok WSA

zbiornik na gaz
Adobe Stock
Organizacja społeczna niesłusznie i bezpodstawnie zaskarżyła decyzję o warunkach zabudowy na prywatnej posesji.

Gdy burmistrz ustalił warunki zabudowy dla podziemnego zbiornika o pojemności 2,7 metrów sześciennych gazu płynnego, odwołania wniosły współwłaścicielki sąsiedniej nieruchomości. Stwierdziły, że obszar oddziaływania zbiornika obejmuje ich zabudowane działki, co grozi pożarem oraz utrudni plany ogrodnicze, naruszy komfort wypoczynku i obniży wartość sąsiadujących posesji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję burmistrza, ale zarazem umorzyło postępowanie przed organem pierwszej instancji, bo według ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem do 7 metrów sześciennych przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych nie wymagają warunków zabudowy ani pozwolenia na budowę.

Decyzję SKO zaskarżyła jednak do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku lokalna organizacja społeczna. Jej zdaniem SKO dowolnie i bez żadnych dowodów przyjęło, że ta instalacja obsłuży budynek mieszkalny, a w rzeczywistości miała zasilać sieć gazową budynku usługowego, w którym działa kino i teatr.

Decyzja SKO była prawidłowa – ocenił WSA, oddalając skargę. Decyzji o warunkach zabudowy nie wymagają roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej. Planowana inwestycja odpowiada tym kryteriom. Nie należy też do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wnioskodawca wskazał, że na nieruchomości, którą ma obsługiwać planowany zbiornik, stoi dom jednorodzinny oraz garaż. Z treści wniosku, załączonej mapy ani z decyzji burmistrza nie wynika powiązanie planowanej inwestycji z innymi obiektami. Twierdzenie, że zbiornik będzie obsługiwał budynek usługowy na innej nieruchomości, przeczy wnioskowi inwestora. Nie trzeba więc pozwolenia na budowę ani ustalenia warunków zabudowy, postępowanie SKO było prawidłowe – uznał sąd. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt: II SA/Bk 708/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA