fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Inwestor mógł uzyskać tylko jedno zaświadczenie - wyrok WSA w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność

Fotorzepa, Adam Burakowski
Warunkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność jest rzeczywiste wykorzystanie gruntu na cele mieszkaniowe.

Spółka deweloperska stała się użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Kielcach na podstawie umowy notarialnej z 2017 r. Następnie podzieliła grunt na dwie działki ewidencyjne o numerach 46/80 oraz 46/81 i zaplanowała na nich dwa budynki wielorodzinne: budynek A na działce nr 46/80 oraz budynek B na działce 46/81. Budynek A stanął jako pierwszy; w sierpniu 2019 r. spółka uzyskała pozwolenie na jego użytkowanie. Na budynek B wydano dopiero pozwolenie na budowę.

Wkrótce potem, powołując się na ustawę z 2018 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów, spółka wystąpiła do prezydenta Kielc o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie obu działek. Uzyskane zaświadczenie dotyczyło jednak tylko działki nr 46/80. Prezydent miasta stwierdził, że nie może wydać zaświadczenia dla całej nieruchomości, czyli dla obu działek, ponieważ budynku B nawet nie zaczęto stawiać.

W zażaleniu do wojewody świętokrzyskiego spółka wytknęła, iż prezydent miasta zawęził pojęcie gruntu, wskutek czego bezpodstawnie ograniczył wydane zaświadczenie wyłącznie do działki 46/80. Tymczasem, zdaniem spółki, przekształcenie gruntu w użytkowaniu wieczystym w prawo własności powinno objąć całą nieruchomość. Żaden przepis nie wskazuje, że gdy grunt będący w użytkowaniu wieczystym składa się z kilku działek, przekształcenie możliwe jest tylko wówczas, gdy każda z działek zostanie zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Wojewoda podzielił jednak stanowisko prezydenta miasta. Zdaniem wojewody sąsiadujące ze sobą działki będące w użytkowaniu wieczystym podlegają przekształceniu tylko i wyłącznie wtedy, gdy istnieje faktyczna zabudowa mieszkaniowa. Przekształcenie nie dotyczy natomiast gruntów z potencjałem zabudowy na cele mieszkaniowe. W konsekwencji zaświadczenie można było wydać dla jednej działki, a dla drugiej należało odmówić.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach spółka zarzuciła, iż doszło do utożsamienia pojęcia „grunt", które występuje w ustawie przekształceniowej, z pojęciem „działka ewidencyjna".

Ponieważ podział nieruchomości na działki ewidencyjne nie zmienia stanu prawnego nieruchomości, wymogi ustawy powinny być analizowane w stosunku do całej nieruchomości, a nie do poszczególnych działek.

Argumenty spółki nie przekonały sądu. Oddalając skargę spółki, WSA stwierdził, iż to, że w skład nieruchomości wchodzi więcej niż jedna działka, zabudowanie jej choć jednym budynkiem nie wystarczy do stwierdzenia przekształcenia. W dacie złożenia wniosku działka 46/81 była niezabudowana, podczas gdy niezbędnym warunkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest rzeczywiste wykorzystanie gruntu na cele mieszkaniowe.

Sygnatura akt: II SA/Ke 403/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA