fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Plan zadań ochronnych ?dla obszaru Natura 2000 ?nie może zmienić jego granic

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 nie może zmienić jego granic.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Iławska wprowadzono zarządzeniem z 31 marca 2015 r. regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w Olsztynie i Gdańsku.

Jeszcze na etapie projektu właściciel działki w Skitławkach w gminie Zalewo zgłosił uwagę, że nie wyraża zgody na objęcie jej obszarem Natura 2000. Ponieważ uwagi nie przyjęto, właściciel nieruchomości zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku tę część zarządzenia, w której zakreślono granice Natury 2000. Zarzucił, że nie wyjaśniono, dlaczego za obszar ochrony siedlisk uznano tereny, które poprzednio nie spełniały takich kryteriów. Na przykład grunt w Skitławkach był terenem budowlanym i miał pozwolenie na budowę stanicy żeglarskiej.

Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały rozpatrzone, ale nie ma obowiązku ich uwzględnienia. Nie ma też możliwości prawnej, aby jakikolwiek regionalny dyrektor ochrony środowiska zmienił granice obszaru Natura 2000 zarządzeniem w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych – wyjaśniły organy ochrony środowiska w Olsztynie i Gdańsku. Granica obszaru Natura 2000 Ostoja Iławska, wskazana w zarządzeniu, jest granicą terenu zgłoszonego w 2009 r. przez ministra środowiska do Komisji Europejskiej. Decyzją KE z 2013 r. została zaliczona do terenów mających znaczenie dla Wspólnoty. Wśród nich mogą się znaleźć również tereny, na których nie występują siedliska przyrodnicze, gdyż obszar Natura 2000 musi tworzyć jedną funkcjonalną całość.

Sąd oddalił skargę. Zarządzenie ustanawiające plan zadań ochronnych na obszarze Natura 2000 nie jest aktem określającym granice tego obszaru – orzekł. Określa ono cele i działania ochronne na już istniejącym obszarze Natura 2000, w tym na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty, jakim jest obszar Natura 2000 Ostoja Iławska. Zmiana granic takiego obszaru jest możliwa wyłącznie w drodze rozporządzenia ministra środowiska, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

sygnatura akt: II SA/Gd 382/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA