fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Nie ma służebności przedsionka - wyrok NSA

Adobe Stock
Nie wolno dzielić tak lokalu, że wejście do powstałych w ten sposób mieszkań będzie w przedsionku przynależnym do jednego z nich.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu. Bez tego dokumentu nie sprzeda się lokalu. O wydanie zaświadczenia wystąpiła do starosty spółka. A ten odmówił, tłumacząc, że przedsionek, z którego prowadzi wejście do mieszkania, nie może być pomieszczeniem przynależnym do lokalu.

Spółka odwołała się do samorządowego kolegium odwoławczego. Przyznało ono rację staroście. SKO wyjaśniło, że z dokumentów załączonych do wniosku o wydanie zaświadczenia wynika, że mieszkanie składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki z pomieszczeniem przynależnym, którym jest przedsionek stanowiący korytarz prowadzący do trzech mieszkań. Powstał on w wyniku przebudowy innego lokalu. Zdaniem SKO w rozpoznawanej sprawie kluczowe jest ustalenie, czy przedsionek, stanowiący część korytarza prowadzącego do trzech mieszkań, może być pomieszczeniem przynależnym. Zgodnie z przepisami takie pomieszczenie jest częścią składową lokalu, dzieli jego los prawny, nie prowadzi się dla niego odrębnej księgi wieczystej. By mogło być zakwalifikowane jako pomieszczenie, musi być oddzielone ścianami. Przedsionek nie służy wyłącznie do użytku mieszkańców jednego lokalu. Nie może być więc pomieszczeniem przynależnym.

Czytaj także:

Spółka odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten oddalił skargę. Uzasadnił, że lokal samodzielny w rozumieniu ustawy o własności lokali stanowi przedmiot wyłącznej własności (ewentualnie współwłasności) i służy do wyłącznego użytku jego właściciela (współwłaścicieli) lub jego mieszkańców. Przyjęcie, że jest to pomieszczenie przynależne, pozbawiłoby lokali sąsiednich przymiotu samodzielności, ponieważ korzystanie z nich wiązałoby się z koniecznością korzystania z pomieszczenia przynależnego do innego lokalu.

Naczelny Sąd Administracyjny był podobnego zdania. Odniósł się do argumentacji spółki, że zamierza zapewnić dostęp do przedsionka poprzez ustanowienie służebności na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali. Według niego zaświadczenie wydaje się w celu potwierdzenia określonych (realnie istniejących) faktów lub stanu prawnego, na podstawie danych wynikających z prowadzonych ewidencji, rejestrów i innych dokumentów. Artykuł 2 ust. 2 ustawy o własności lokali wyklucza uwzględnie- nie w sprawie planowanego ustanowienia służebności.

Sygnatura akt: II OSK 3777/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA