fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Luki w Karcie Nauczyciela niebezpieczne dla dzieci

Fotorzepa, Danuta Matłoch
Nauczyciele punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego nie zostali objęci odpowiedzialnością dyscyplinarną, nie obowiązuje ich także wymóg niekaralności – zwraca uwagę rzecznik praw dziecka w wystąpieniu do minister edukacji narodowej

Rzecznik praw dziecka uważa, że luki w znowelizowanych przepisach ustawy Karta Nauczyciela mogą być niebezpieczne dla dzieci. Wskazuje, że nauczyciele punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego nie podlegają przepisom ustawy – Karta Nauczyciela, w tym tak istotnych, jak art. 6, stanowiący o obowiązkach nauczycieli, czy art. 75 o odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Co prawda, uregulowanie wynikające z art. 14a ust. 6 ustawy o systemie oświaty, który mówi, iż nauczyciele innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę zatrudniani są przez dyrektorów przedszkoli lub szkół samorządowych, mogłoby oznaczać, że osoby te podlegają standardom wyznaczonym przez przepisy ustawy – Karta Nauczyciela, to nadal nie zmienia to faktu, że sytuacja tych nauczycieli nie jest wprost dookreślona w samej ustawie – Karta Nauczyciela - wyjaśnia RPD Marek Michalak w wystąpieniu do szefowej MEN Anny Zalewskiej.

- Ewidentnie problem ten dotyczy nauczycieli niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego – zauważa RPD.

Przykładem może być badana przez rzecznika praw dziecka sprawa, w której rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli umorzył postępowanie wyjaśniające wobec nauczycielki niepublicznego punktu przedszkolnego. Decyzję uzasadniono tym, że prowadzone postępowanie wykazało, że nauczyciel, w chwili popełnienia zarzucanego czynu, nie był zatrudniony na stanowisku nauczyciela w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy – Karta Nauczyciela. Wyniki kontroli przeprowadzonej w tej sprawie w trybie nadzoru pedagogicznego przez kuratora oświaty potwierdziły stosowanie przemocy wobec dziecka.

RPD zwrócił się do Anny Zalewskiej o podjęcie działań w celu właściwego uregulowania statusu nauczycieli zatrudnionych w innych formach wychowania przedszkolnego poprzez wprowadzenie stosowanej zmiany w art. 1 ustawy – Karty Nauczyciela.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA