fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Awans zawodowy nauczycieli po nowemu od września 2019 r.

Adobe Stock
Od września 2019 r. ścieżka awansu zawodowego nauczycieli skróci się o kilka lat. To efekt ostatniej nowelizacji karty nauczyciela.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja Karty nauczyciela wprowadza nie tylko podwyżki dla nauczycieli od września tego roku (o 9,6 proc.), dodatków za wychowawstwo (minimum 300 zł) i dodatek dla stażystów (1000 zł jednorazowo), ale także zmienia zasady pracy w szkole. Najważniejszą i oczekiwaną przez środowisko nauczycielskie jest zmiana zasad awansu zawodowego nauczycieli.

Od września 2018 r. awans zawodowy został wydłużony z 10 do 15 lat, z czego staż dla początkującego nauczyciela miał wynosić dwa lata. „Zaoszczędzone" w ten sposób pieniądze wykorzystane były na podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2019 r. To rozwiązanie wywołało ogromne niezadowolenie nauczycieli i było jedną z przyczyn kwietniowego strajku w oświacie. W efekcie tego protestu rząd zdecydował o wycofaniu się ze zmian dotyczących nauczycielskiego awansu. Obecna nowelizacja Karty nauczyciela to właśnie efekt podpisanego wówczas porozumienia postrajkowego.

Zgodnie z nowymi przepisami staż nauczyciela stażysty zostaje skrócony do dziewięciu miesięcy. Ci nauczyciele, którzy rozpoczęli go we wrześniu ubiegłego roku, zakończą procedurę 31 sierpnia 2019 r. W dodatku egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego zostanie zastąpiony rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną.

Zmiany nastąpią także na innych szczeblach awansu. I tak do dwóch lat zostanie skrócony okres pracy w szkole niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz do 1 roku przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Przywrócono także stare zasady oceny pracy nauczycieli i równocześnie zniesiono dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych. Jest to konsekwencja odejścia od obligatoryjności dokonywania oceny pracy, zmiany skali i kryteriów tej oceny.

Wśród innych zmian, które wprowadza nowelizacja Karty nauczyciela znalazły się przepisy dotyczące ograniczenia możliwości zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę na czas określony. Od 1 września 2019 r. mogą one maksymalnie wynosić 36 miesięcy. Nie ograniczono natomiast liczby umów na czas określony zawieranych z nauczycielem.

Wprowadzono także możliwość ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu przez organ prowadzący szkołę lub placówkę. Obecnie jest to 20 godzin, czyli o dwie godziny mniej niż nauczycieli innych przedmiotów. Taka regulacja zniechęcała do podejmowania pracy w szkolnictwie zawodowym. Obecny przepis umożliwi zatrudnienie ich w wymiarze np. 18 godzin.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA