fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Dezubekizacja: Trybunał Konstytucyjny poczeka z decyzją ws. obniżenia emerytur przez epidemię

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące zawieszenia postępowania ze względu na pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego ws. obniżenia emerytur mundurowych, czyli tzw. dezubekizacji. Sędzia okręgowy wydał zarządzenie, że ze względu na wyznaczenie terminu rozprawy przed TK oraz stan epidemii, akta sprawy mają mu zostać przedstawione dopiero za 30 dni.

1 października 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, tzw. ustawa dezubekizacyjna, która doprowadziła do obniżenia emerytur byłym funkcjonariuszom służb mundurowych.

Z obniżeniem emerytury na podstawie powyższej nowelizacji nie zgodziła się kobieta, która zwróciła się do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i za pośrednictwem r.pr. Agaty Bzdyń złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Jednakże ze względu na pytanie prawne ww. sądu do Trybunału Konstytucyjnego, złożone 24 stycznia 2018 r., wszystkie postępowania zostawały zawieszone do czasu jego rozpoznania. Również w przypadku klientki Fundacji postąpił tak Sąd Okręgowy w Warszawie, na którego postanowienie zostało złożone zażalenie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylając postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, wskazał m.in., że:

„[w] ramach sądowego stosowania prawa na sądzie spoczywa obowiązek dokonania wykładni w zgodzie z Konstytucją RP (art. 8 ust. 2 Konstytucji), a z reguły kolizyjnej zawartej w art. 91 ust. 2 Konstytucji wynika nakaz wykorzystania takiej możliwości wykładni przepisu ustawowego, która da się pogodzić z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i wyznaczonymi nimi standardami".

Zdaniem fundacji oznacza to, że Sąd Okręgowy w Warszawie powinien dokonać oceny tzw. ustawy dezubekizacyjnej w zgodzie ze standardami wynikającymi z Konstytucji RP oraz ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.

- Pomimo postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie wydanego 23 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nie rozpoznał merytorycznie sprawy. Jednocześnie 20 kwietnia 2020 r. sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie wydał zarządzenie, w którym ponownie wskazał na skierowane pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego - zauważa HFOPC. Tym razem powodem nierozpatrzenia sprawy jest wyznaczony termin rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym ws. ustawy dezubekizacyjnej na 19 maja 2020 r. oraz ogłoszony stan epidemii w Polsce. - Akta sprawy mają zostać przedstawione sędziemu ponownie po 30 dniach od wydania zarządzenia - dodaje fundacja.

Sprawa jest prowadzona w ramach Programu Spraw Precedensowych HFPC.

Źródło: HFPC
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA