fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Umowy trzeba zawierać rozsądnie - przestrzega UKE

123rf
Przy okazji obchodzenia Światowego Dnia konsumenta Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina, że jednym z priorytetów polityki Prezesa UKE jest ochrona interesów konsumentów i popularyzowanie wiedzy z zakresu ich praw i obowiązków, jako uczestników rynku telekomunikacyjnego.

Jedynie kompleksowe i zintegrowane działania służące eliminacji niepożądanych praktyk istniejących na rynku i towarzysząca temu informacja i edukacja mogą prowadzić do wzmocnienia pozycji konsumentów.

Centrum Informacji Konsumenckiej

W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej działa Centrum Informacji Konsumenckiej, w ramach którego każdy konsument może uzyskać poradę, dzwoniąc na specjalnie dedykowaną infolinię CIK (801-900-853). Konsumenci otrzymują tu bezpłatne informacje oraz porady prawne od wykwalifikowanych pracowników, co bezpośrednio przekłada się na poziom świadomości ich praw i obowiązków. O tym, że taka forma zasięgania opinii, udzielania porad i pomocy konsumentom jest potrzebna, świadczy przede wszystkim ilość połączeń kierowanych na CIK. W 2015 r. pracownicy Centrum odebrali ponad 15 tys. połączeń z prośbą o poradę.

Konsumenci mogą również skorzystać z informacji z zakresu usług telekomunikacyjnych opublikowanych na dedykowanej im stronie internetowej. Na stronie znajdują się m.in. informacje o sposobach dochodzenia roszczeń w sporach z dostawcami usług telekomunikacyjnych, porady jak przenieść numer telefonu do innego operatora, czy jak uchronić się przed nieuczciwymi praktykami przedstawicieli handlowych, a także poradniki:

Poradniki stanowią swego rodzaju kompendium wiedzy dla konsumenta, gdzie w jasny i przystępny dla konsumenta sposób informujemy o przysługujących konsumentom prawach, wskazujemy gdzie i w jaki sposób mogą dochodzić swoich roszczeń, gdzie mogą szukać pomocy bądź też po prostu ostrzegamy przed zagrożeniami z jakimi mogą zetknąć się przy okazji korzystania z usług telekomunikacyjnych.

Chcąc dotrzeć do jak najszerszego grona konsumentów, potencjalnych lub obecnych użytkowników usług telekomunikacyjnych, Urząd wydaje również ulotki informacyjne dla konsumentów na różne tematy i zagadnienia:

- świadomego zawierania umów z operatorami,

- procedur reklamacji usług telekomunikacyjnych,

- SMS-ów o podwyższonej opłacie (SMS Premium Rate),

- zasad przenoszenia numerów telefonicznych do sieci innego operatora,

- opłat roamingowych za połączenia wykonywane w krajach Unii Europejskiej.

Nie należy również zapominać, że głównym działaniem Prezesa UKE w ramach systemu wsparcia konsumentów i zapewnienia im pomocy prawnej jest podejmowanie na wniosek lub z urzędu interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz prowadzenie mediacji.

Prezes UKE już na poczatku bieżącego roku informował, że w roku 2015 Urząd rozpatrzył 5223 wnioski o interwencję Prezesa UKE, z czego 4078 wniosków (78,08%), zostało rozstrzygniętych na korzyść abonenta. Dodatkowo Prezes UKE w ubiegłym roku przeprowadził 2406 postępowań mediacyjnych, z czego 1476 postępowań (61,35%), zostało zakończonych pozytywnie dla konsumenta.

Mimo wszystkich podejmowanych działań mających na celu ochronę konsumentów, nigdy nie można zapominać, iż każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych odpowiada za składane oświadczenia woli. Dlatego też z rozsądkiem należy zawierać umowy, wybierać oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb, a także z dystansem podchodzić do informacji handlowych i reklam. W interesie podpisującego jest, aby zawierana umowa była dla niego korzystna.

Źródło: UKE
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA