Firma

Nowe uprawnienia dla firm: łatwiej będzie rozpocząć działalność gosporadczą

Przepisy przewidują możliwość prowadzenia działalności nierejestrowej, czyli np. drobnego handlu
Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz
Łatwiej będzie można rozpocząć działalność gospodarczą. Menedżerom w kontaktach z urzędami ma pomagać rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Od 1 marca 2018 r. szykują się poważne zmiany dla firm. Zawiera je tzw. „Konstytucja Biznesu". W tym tygodniu w Sejmie odbędzie się jej pierwsze czytanie.

Składa się na nią pakiet pięciu projektów ustaw premiera Morawieckiego: prawo przedsiębiorców; o powołaniu rzecznika małych i średnich przedsiębiorców; o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym oraz przepisów wprowadzających.

Prawo przedsiębiorców ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Zawiera ona listę zasad, którymi urzędy będą musiały kierować się rozpatrując sprawy przedsiębiorców.

Chodzi o następujące zasady: wolności działalności gospodarczej; co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy; przyjaznej interpretacji przepisów; rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy; proporcjonalności, a także bezstronności i równego traktowania.

Proponowane przepisy przewidują również możliwość prowadzenia działalności nierejestrowej. Chodzi o działalność „gospodarczą" na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia). Nie będzie ona uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie podlegać rejestracji. Ta propozycja to ukłon w kierunku drobnego handlu, oraz dorywczo świadczonych usług.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarcza będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie jak dziś 7 dni. Przedsiębiorcy będzie przysługiwać także, tak jak obecnie, 24-miesięczny okres preferencyjnych składek (tzw. mały ZUS). Rozwiązanie to ma pomóc rozpoczynającym działalność gospodarczą rozwinąć skrzydła.

Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji. Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności dołączenia załączników, czy o możliwości odbioru gotowych dokumentów.

Numer REGON dla przedsiębiorców ma być stopniowo wycofywany z obrotu. NIP będzie podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę.

Projekt ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy przewiduje powołanie portalu internetowego: Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Powstanie on na bazie obecnego www.biznes.gov.pl. Menedżerowie znajdą na nowym portalu wyjaśnienia dotyczące sposobu załatwiania poszczególnych spraw urzędowych. Pomoże on także w uiszczaniu opłat urzędowych i uzyskiwaniu zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami, czy składkami. Punkt przypomni także smsem lub e-mailem o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie. Na portalu mają być publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości w praktyce.

Projekt wprowadza także bardziej elastyczne metody zawieszania działalności gospodarczej. Będzie mógł to zrobić przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym (obecnie wymogiem jest niezatrudnianie żadnych pracowników). Zniesione zostanie też ograniczenie okresu zawieszenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne do 24 miesięcy. Będzie można zawiesić działanie firmy również na dłuższy okres lub na czas nieokreślony. Po upływie terminu zawieszenia – jeśli przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek o odwieszenie – nie zostanie wykreślony z rejestru (jak obecnie), ale zostanie odwieszony automatycznie.

Przedsiębiorcy – osoby fizyczne będą mogły ustanawiać prokurentów. Zaś opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie w CEIDG będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub udzieleniem prokury na piśmie.

Pakiet „Konstytucja Biznesu" zawiera nową ustawę poświęconą zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Do tej pory regulacje te były rozrzucone w trzech różnych ustawach i były niespójne. Obecnie inwestorzy zagraniczni otrzymają jeden przejrzysty i spójny akt prawny im dedykowany.

Nowe prawo ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start". Te zaczną obowiązywać 31 marca 2018 r.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL