fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Fiskus przejrzy firmowe przelewy

123RF
Banki przekażą skarbówce dane o rachunkach przedsiębiorców. Na jej żądanie zablokują też konto na czas do 72 godzin.

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowymi narzędziami, które pozwolą Krajowej Administracji Skarbowej szybciej i skuteczniej reagować na wyłudzenia VAT. Kładzie nacisk na współpracę z bankami i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi.

Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem, by przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, banki i SKOK będą automatycznie przekazywać informacje o firmowych rachunkach do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Chodzi m.in. o informacje o prowadzonych i otwieranych rachunkach firmowych, jak np. dane przedsiębiorcy i numery należących do niego kont. Krajowa Izba Rozliczeniowa będzie analizować również dane o zleceniach płatniczych i kwotach dokonywanych transakcji. Wyniki tych analiz ma przekazywać administracji skarbowej.

Niedookreślone przesłanki

Szef KAS będzie mógł zażądać od banku lub SKOK blokady rachunku na czas nie dłuższy niż 72 godziny, jeśli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskażą, że rachunek ten może być wykorzystywany do celu mającego związek z wyłudzeniem skarbowym.

Jak wskazuje mec. Aldona Leszczyńska-Mikulska, kierująca w GWW praktyką doradztwa dla klientów indywidualnych, przesłanki, na podstawie których szef KAS może zlecić blokadę konta, są niedookreślone. Co więcej, szef KAS może przedłużyć blokadę rachunku do trzech miesięcy, jeśli zajdą „uzasadnione obawy", że przedsiębiorca nie zapłaci podatku. Z projektu nie wynika jednak, jakie dane posłużą analizie ryzyka.

Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich, wyjaśnia, że banki będą musiały dokonać dużych i kosztownych zmian w swoich systemach informatycznych po to, by stworzyć system wspierający administrację skarbową. To fiskus musi opracować wytyczne dotyczące przekazywania danych.

– Sektor bankowy stanie się źródłem informacji do prowadzonych przez administrację podatkową prac analitycznych. To bardzo duże wyzwanie, gdyż analizie będzie podlegał ogrom operacji bankowych. Pochodzące z banków informacje źródłowe zostaną automatycznie przetworzone przez system informatyczny. Wstępne czynności analityczne wykona na zlecenie KAS Krajowa Izba Rozliczeniowa, która dysponuje obecnie systemem wykonywania rozliczeń międzybankowych –mówi Jerzy Bańka.

Analiza powiązań

– Można przypuszczać, że na początku analizowane będą dane o transakcjach na duże kwoty oraz dotyczące branż szczególnie narażonych na wyłudzenia VAT, jak np. paliwowa. Chodzi o wychwycenie powiązań kapitałowych i personalnych między posiadaczami rachunków – dodaje.

Projekt przewiduje, że przy analizowaniu ryzyka wyłudzeń VAT skarbówka uwzględni różne kryteria, w tym ekonomiczne. Oceni, czy transakcja jest zgodna z charakterem prowadzonej przez daną firmę działalności gospodarczej.

Pod lupę trafią też transakcje z podejrzanymi podmiotami oraz firmami z państw, w których występuje wysokie zagrożenie wyłudzeń skarbowych. Fiskus oceni też, czy działanie przedsiębiorcy nie odbiega od norm w danej branży.

Ustawa ma wejść w życie siedem dni od ogłoszenia.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: monika.pogroszewska@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA