fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

GIODO i UOKiK mają zastrzeżenia do ustawy o jawności

123RF
Numery PESEL lobbystów będą jawne, a niektórych zapisów ustawy o jawności nie da się wykonać.

Wzmocnienie transparentności państwa nie może odbywać się kosztem prywatności obywateli – ostrzega generalny inspektor ochrony danych osobowych (GIODO). Uwagi ma też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który miałby na wniosek CBA nakładać kary na przedsiębiorców. Przedstawiony przez ministrów koordynujących służby specjalne projekt ustawy o jawności życia publicznego krytykują m.in. GIODO i Najwyższa Izba Kontroli. Według nich głęboko i nieproporcjonalnie do potrzeb narusza on prawo do prywatności.

– Udostępnianą informacją publiczną staną się dane osób fizycznych z akt spraw administracyjnych. Efektem będzie zniechęcenie obywateli do inicjowania takich spraw w obawie przed ryzykiem późniejszego ujawniania informacji o nich i wykorzystywania ich do innych, również niezgodnych z prawem celów – przestrzega GIODO. Nawet decyzje administracyjne wydawane przez GIODO – a dotyczą też intymnych kwestii – trzeba będzie udostępniać bez anonimizacji.

Zastrzeżenia budzą też zapisy o lobbingu. Nawet fundacja, organizacja pracodawców czy pożytku publicznego, musi załączyć zestawienie podmiotów finansujących jego działalność. Pogorszy to ochronę prywatności darczyńców, co może skutkować spadkiem dotacji, a w konsekwencji utrudni osiąganie celów statutowych – przestrzega GIODO.

Zgadza się z tym Związek Harcerstwa Polskiego, na który wielu podatników odprowadza 1 proc. podatku, ale zaznacza w formularzu PIT, że nie chce ujawniania tego faktu.

– Będzie nam trudno ustalić choćby krąg finansujących naszą działalność – pisze ZHP.

W jawnym rejestrze lobbystów zawodowych miałby się też znaleźć PESEL osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, wykonującej lobbing zawodowy. GIODO sugeruje ponowną analizę racji przemawiających za czynieniem tego numeru daną jawną i wylicza niebezpieczeństwa, na które ten zapis naraża lobbystów.

Jest też krytyczny wobec rozszerzenia kręgu zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. Mają to robić nie tylko osoby na stanowiskach z władztwem decyzyjnym, ale też np. pracownicy sądów czy strażacy – zauważa i wskazuje, że w oświadczeniach będą też informacje o ich małżonkach. Postuluje, by wprowadzić – podobnie jak u sędziów i prokuratorów – możliwość zastrzeżenia danych z oświadczenia w uzasadnionych przypadkach.

UOKiK wskazuje, że trzeba doprecyzować przepisy o karaniu przedsiębiorców, do czego dziś brak procedur. Ich zdaniem to zadani

Uwagi ma także NIK. Pyta np., czy obowiązek składania oświadczeń majątkowych „biorących udział w postępowaniach" przetargowych dotyczy tylko zatrudnionych przez zamawiającego, czy także związanych z zamawiającym umową cywilnoprawną. To niejasne –stwierdza Izba. – Przepisy nakładające sankcje na obywateli powinny być przejrzyste i nie budzić wątpliwości – czytamy w jej piśmie.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska chce, by do projektu nie włączać przepisów o dostępie do informacji. Aby uniknąć chaosu prawnego, lepiej zmienić obecną ustawę – argumentują.

etap legislacyjny: po konsultacjach publicznych

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA