fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

Lewiatan: 500 zł na trzecie i kolejne dziecko

123rf.com
Konfederacja Lewiatan proponuje, by 500 zł świadczenia wychowawczego przysługiwało nie na drugie i kolejne dziecko, ale na trzecie i kolejne dziecko.

W ramach trwających konsultacji społecznych ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającej 500 zł miesięcznego dodatku, swoją ocenę przedstawiła też Konfederacja Lewiatan.

Proponuje więc przede wszystkim, by dodatki były co do zasady wypłacane od trzeciego dziecka. Dla rodzin mniej zamożnych – od pierwszego dziecka, przy czym Lewiatan uważa, że należy zmienić zaproponowane kryterium dochodowe. W ustawi mowa o 800 zł dochody na osobę w rodzinie, pracodawcy uważają, że to kryterium powinno być ujednolicenie zgodnie z obowiązującym w systemie świadczeń rodzinnych (świadczenia rodzinne przyznaje się przy dochodach do 674 zł na osobę).

Wśród innych propozycji zgłoszonych przez Lewiatana znalazły się:

1. Ujednolicenie systemu wsparcia rodzin poprzez włączenie świadczenia wychowawczego do systemu świadczeń rodzinnych i odpowiednia modyfikacja pozostałych świadczeń;

2. Wprowadzenie zasady, że świadczenie wychowawcze i inne świadczenia rodzinne są wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu uprawnienia do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w celu ograniczenia negatywnego wpływu ustawy na aktywność zawodową kobiet;

3. Poprawę dostępności do usług i rozwiązań, które pozwalają skuteczniej łączyć posiadanie dzieci z aktywnością zawodową, w tym przede wszystkim zwiększenie dostępność do opieki nad dziećmi do 3 roku życia.

- W ustawie właściwie określono główne wyzwania stojące przed polityką rodzinną. Niestety, zaproponowane działania nie doprowadzą do zrealizowania postawionych celów. Propozycja ogranicza się do wprowadzenia kolejnego świadczenia pieniężnego, obok innych już istniejących. Proponuje się rozbudowę systemu przyznawania i wypłaty świadczeń wraz z nowymi parametrami, jak np. próg dochodowy. Działania te mają być zrealizowane bez uporządkowania i konsolidacji różnych sposobów i świadczeń wsparcia rodzin – komentuje w komunikacie dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy w Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana poziom całkowitych kosztów nowej formy pomocy rodzinom będzie nieproporcjonalny do efektów, jakie można uzyskać zarówno w zakresie ograniczenia ubóstwa w rodzinach z dziećmi, jak i w zakresie wzrostu poziomu dzietności.

- Istnieje potrzeba poprawy efektywności projektowanego rozwiązania poprzez lepsze adresowanie świadczeń pieniężnych do najbardziej potrzebujących oraz tworzenie warunków do zwiększenia aktywności zawodowej w rodzinach z dziećmi, w tym zwłaszcza wielodzietnych. Tymczasem nowe rozwiązania negatywnie wypłyną na skłonność rodziców do poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, przede wszystkim kobiet. Kluczowe jest, żeby świadczenie wychowawcze było uwzględniane przy ustalaniu uprawnienia do wsparcia z pomocy społecznej. Inaczej wielu osobom bardziej będzie opłacało się żyć z zasiłków, niż pracować – dodaje Baczewski.

Zobacz także: Nierówne regiony

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA