fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Projekt rozporządzenia o organizacji aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej

Fotorzepa, Piotr Guzik
Ponad 80 proc. czasu szkoleniowego przeznaczone zostanie na praktyki w sądach i prokuraturach.

Do Rządowego Centrum Legislacji trafił właśnie projekt rozporządzenia o organizacji aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Przygotował go minister sprawiedliwości. Aplikacje specjalistyczne prowadzi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. I tak, szkolenie aplikantów ma się odbywać w ramach co najmniej 30 cykli szkoleniowych. Składać się na nie będą: zajęcia, m.in. ćwiczenia, rozwiązywanie kazusów, seminaria, symulacje rozpraw; praktyki – w sądach, prokuraturach itd.

Po każdym cyklu szkoleniowym może zostać przeprowadzony sprawdzian, zakres i czas trwania określi dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Aplikant odbywa praktyki w dni robocze – od poniedziałku do piątku – po 8 godzin dziennie. Oceny przebiegu praktyki dokonuje się w systemie punktowym w skali od 0 do 5 punktów. Przy ocenie praktyki będzie się uwzględniać: zasób wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa, umiejętność interpretacji przepisów, prawidłowość i terminowość wykonywania zadań, umiejętność organizacji pracy i współpracy, predyspozycje aplikanta oraz zdolności interpersonalne i kulturę osobistą. Za uzyskanie pozytywnej oceny z praktyki uważa się uzyskanie co najmniej 2 pkt.

Czas trwania sprawdzaniu ustalono maksymalnie na 360 minut. Do zdania egzaminu trzeba uzyskać 2 pkt. Aplikant, który nie zaliczył sprawdzianu, może przystąpić do sprawdzianu ponownie tylko raz.

Aplikanci dostają stypendium, obecnie ok. 3,8 tys. zł. Po trzech latach oraz zaliczeniu sprawdzianów i praktyk czeka ich egzamin zawodowy. Cykl szkoleniowy zamyka sprawdzian wiedzy i umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Oceny sprawdzianu dokonuje się w skali od 0 do 5. Żeby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 2 pkt.

Kandydat na sędziego i prokuratora musi mieć polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, czystą kartotekę karną, tytuł magistra prawa i zdrowie, które pozwala na zostanie aplikantem. Sam nabór kandydatów podzielono na dwa etapy. Pierwszy to test. Trwa 180 minut, liczonych od momentu ogłoszenia rozpoczęcia przez przewodniczącego komisji. Składa się ze 150 pytań. Każde zawiera cztery możliwe propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Drugi etap to praca pisemna, która polega na rozwiązywaniu kazusów. Ta część egzaminu trwa też 180 minut. O kolejności na liście kwalifikacyjnej zdecyduje suma punktów z obu etapów.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA