fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Problemy z pieniędzmi na szkolenie aplikantów adwokackich

123RF
Problem zbyt wysokiej opłaty za szkolenie aplikacyjne, jaki się w ostatnim czasie pojawia w dyskusji na forum publicznym, jest nieadekwatny do rzeczywistej sytuacji występującej nie tylko w małych izbach.

Kierownicy szkolenia aplikantów adwokackich spotkali się w pierwszy weekend kwietnia 2019 r. na wiosennej konferencji w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą, organizowanej przez Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich.

Podczas konferencji rozmawiano m.in. o problemie niedostatku środków finansowych pozyskiwanych z opłat za aplikację od aplikantów na pokrycie kosztów szkolenia w małych izbach. Jak czytamy w relacji z konferencji na oficjalnej stronie adwokatury, finansowanie szkolenia w mniejszych izbach to problem, który powinien zostać rozstrzygnięty na poziomie Prezydium NRA. Celowym byłoby zawieranie porozumień dotyczących wspólnych szkoleń międzyizbowych.

Izby rokrocznie składają sprawozdania dotyczące wydatkowania środków z tytułu opłat za aplikację. - Problem zbyt wysokiej opłaty za szkolenie aplikacyjne, jaki się w ostatnim czasie pojawia w dyskusji na forum publicznym, jest nieadekwatny do rzeczywistej sytuacji występującej nie tylko w małych izbach. Najlepiej będzie to widoczne w sprawozdaniach, które ORA przedłożą Ministrowi Sprawiedliwości - czytamy.

Adwokat Andrzej Malicki zaproponował, by rozważyć stworzenie regionalnych centrów szkoleniowych. Wskazał, iż stawka za przeprowadzenie godziny zajęć szkoleniowych winna wynosić maksymalnie 250 złotych netto. Należy zastanowić się również nad stworzeniem funduszu wyrównawczego.

W odpowiedzi na sygnalizowany problem niedostatku środków na finansowanie szkolenia w małych izbach adw. dr Agnieszka Zemke – Górecka podkreśliła, że Adwokaturze zostały dwa filary – postępowania dyscyplinarne oraz szkolenie aplikantów. Szkolenie powinno być prowadzone w ramach każdej izby adwokackiej. Stworzenie centrów regionalnych może tworzyć pole do pełnej centralizacji szkolenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Adwokat Hanna Ślęzak zadała pytanie, jaka skala pomocy finansowej jest potrzebna mniejszym izbom dla zbilansowania kosztów szkolenia aplikantów adwokackich. W ORA w Bydgoszczy, jak podała dziekan Justyna Mazur, występuje potrzeba na poziomie ok. 10.000 złotych rocznie do zbilansowania szkolenia. Braki podobnego rzędu wielkości występują w funduszach szkolenia także w innych mniejszych izbach.

Adw. Jerzy Glanc zasugerował wyodrębnienie ze składki na NRA celowej kwoty przeznaczonej na szkolenie aplikantów.

Adw. Marek Brudnicki postulował, by uczestnicy obecni na Konferencji zajęli stanowisko w tej kwestii, które zostanie przedstawione NRA. Obecni zgodnie, przy jednym głosie wstrzymującym, przyjęli następujące stanowisko: „Uznając za priorytet zachowanie szkolenia w ramach poszczególnych izb adwokackich Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich zwraca się do Naczelnej Rady Adwokackiej z prośbą o zwiększenie środków finansowych Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich celem przeznaczenia ich na wsparcie organizacyjne izb, które mają trudności z finansowaniem szkolenia aplikantów adwokackich".

Źródło: adwokatura.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA