fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

M.P. z 11 kwietnia 2016 r. (poz. 349 - 354)

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (poz. 354)
Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg Baltic Sea Region Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 349)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA