fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Opinia NRA do poprawek do nowelizacji ustawy o TK

Fotorzepa/Marian Zubrzycki
Naczelna Rada Adwokacka przedstawiła swoją opinię na temat poprawek, jakie do procedowanej w Sejmie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zgłosili w poniedziałek posłowie PiS.

W poniedziałek posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili kilkanaście poprawek do projektu nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Poprawki te zostały rozpoznane na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, i tego jeszcze wczoraj w całości przyjęte przez Komisję Ustawodawczą.

W opublikowanej właśnie opinii Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę, iż część poprawek „miała na celu wprowadzenie do projektu ustawy zupełnie nowych rozwiązań, nieobjętych pierwotnym zakresem projektu ustawy", co więcej „tempo i sposób procedowania nad projektem ustawy i zgłoszonymi do niej poprawkami przez Komisję Ustawodawczą, uniemożliwiły przedstawicielom opozycji parlamentarnej, a przede wszystkim przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego, przedstawienie merytorycznych uwag do projektu ustawy i zgłoszonych poprawek, w zupełności pozbawiając te podmioty prawa udziału w pracach legislacyjnych, co jest standardem państw demokratycznych".

Naczelna Rada Adwokacka wzywa Marszałka Sejmu RP do wstrzymania procedowania projektu ustawy w II i III czytaniu oraz przeprowadzenia głosowania nad projektem ustawy w celu zagwarantowania uprawionym do tego podmiotom – Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądowi Najwyższemu, a także przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego – przedstawienia stanowiska do projektu ustawy i przyjętych w dniu wczorajszym poprawek, które w znaczący sposób wykroczyły poza zakres pierwotnego uregulowania projektu ustawy i rodzą, ze względu na swą treść, bardzo poważne wątpliwości konstytucyjne.

W ocenie NRA projekt ustawy wraz ze zgłoszonymi do niego poprawkami w istocie prowadzi do „rażącego naruszenia niezależności Trybunału Konstytucyjnego, niezawisłości jego sędziów oraz godzi w sprawność postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, ograniczając prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd".

- Przyjęcie projektu ustawy z uwzględnieniem poprawek przyjętych na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w dniu 21 grudnia 2015 r. może prowadzić do uniemożliwienia Trybunałowi Konstytucyjnemu wywiązania się ze swoich konstytucyjnych kompetencji i obowiązków w zakresie rozstrzygania powierzonych mu spraw – ostrzega NRA.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA