fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Dyscyplinarka dla adwokata za niepłacenie OC - orzecznictwo Sądu Najwyższego

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Zła sytuacja finansowa adwokata może utrudniać terminowe opłacenie składek, ale nie usprawiedliwia to zaniechania opłacania składek bez żadnych prób porozumienia się z samorządem.

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej ukarał adwokata M.W. karą za dwa przewinienia. Po pierwsze, iż przez ponad półtora roku (od stycznia 2011 do września 2012 r.) zalegał ze składkami na obowiązkowe OC adwokatów na kwotę 1236 zł. Po drugie, że w tym samym okresie nie odbierał korespondencji z Działu Finansowego Okręgowej Rady Adwokackiej wysyłanej na adres Kancelarii Adwokackiej.

Sąd dyscyplinarny uznał, iż w obu tych przypadkach doszło do złamania zasad etyki zawodowej dotyczących obowiązku posiadania ubezpieczenia OC oraz okazywania szacunku władzom korporacji.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie, uznając odwołanie za oczywiście bezzasadne.

Na takim samym stanowisku w orzeczeniu z 23 września 2016 r. stanął Sąd Najwyższy. Przypomniał on, że zawód zaufania publicznego, jakim jest zawód adwokata wykonywać można wyłącznie w sposób przewidziany w tej ustawie. Konieczne jest przy tym wykonanie obowiązków wynikających z ustawy, między innymi obowiązek posiadania siedziby - kancelarii adwokackiej i obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, związanej z wykonywaniem zawodu.

- Obowiązek posiadania kancelarii adwokackiej uzasadniony jest potrzebą możliwości nawiązania kontaktu z adwokatem i to zarówno przez organy samorządu, jak i każdego zainteresowanego. Obowiązek opłacenia składek ubezpieczenia OC wiąże się z kolei z potencjalnymi możliwościami wyrządzenia szkody przez adwokata wykonującego swoje obowiązki zawodowe – wyjaśnił SN.

- Nie można akceptować sytuacji, w której adwokat, członek samorządu zawodowego, dowolnie ustalać będzie sposób przekazywania doń korespondencji, przy czym sposób wskazany przez obwinionego był nieskuteczny. Obowiązkiem adwokata jest także niezwłoczne zawiadomienie Rady Adwokackiej o zmianie adresu Kancelarii Adwokackiej – wskazał Sąd Najwyższy.

- Zrozumieć wprawdzie można, że zła sytuacja finansowa utrudniać może terminowe opłacenie składek, niemniej za nieuprawnione uznać trzeba zaniechanie opłacania składek bez żadnych prób porozumienia się z Radą, ubiegania się o odroczenie płatności czy rozłożenia jej na raty – podkreślił SN. - Z punktu widzenia odpowiedzialności zawodowej nie można zaakceptować postępowania obwinionego, które polegało na ponad rocznym zerwaniu kontaktu z samorządem – dodał.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 23 września 2016 r. (sygn. akt SDI 26/16)

Co mówi etyka adwokacka

Par. 26 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu:

Obowiązkiem adwokata jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu według zasad i w sposób ustalony przez Naczelną Radę Adwokacką.

Par. 61 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu:

Adwokat obowiązany jest okazywać szacunek władzom samorządu adwokackiego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA