fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Wyjaśnienie Prezydium NRA w sprawie błędnych informacji nt. stawek adwokackich

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w podjętej w piątek uchwale wyraziło stanowczy sprzeciw wobec nieprawdziwych i społecznie szkodliwych wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, jakoby poprzedni Minister Sprawiedliwości wprowadził "nawet tysiąc procent podwyżek za usługi radcowskie i adwokackie”.

Uchwała dotyczy wypowiedzi przedstawionych podczas debaty sejmowej nad wnioskiem o votum nieufności dla Ministra Sprawiedliwości.

Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę, że system ustalania wysokości zwrotu kosztów pomocy adwokackiej nie ulegał zasadniczym zmianom na przestrzeni ponad dwudziestu lat, zaś wprowadzane w różnych okresach modyfikacje nie prowadziły do podwyższenia wartości zasądzanego na rzecz stron procesu zwrotu poniesionych kosztów pomocy adwokackiej.Jak przy tym zaznaczono, w wielu wypadkach ustalone w rozporządzeniu wartości nie pokrywają ponoszonych przez adwokata kosztów czynności technicznych, nie mówiąc już o minimalnym chociażby wynagrodzeniu. - Obowiązujące aktualnie stawki rzędu kilkuset złotych za prowadzenie sprawy w danej instancji niejednokrotnie nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów prowadzenia sprawy - podkreśla NRA.

W uchwale przypomniano, że Minister Sprawiedliwości jest ustawowo zobowiązany do ustalenia zasad obliczania kosztów zastępstwa procesowego, których wysokość powinna uwzględniać rodzaj i charakter sprawy, stopień jej skomplikowania oraz wymagany dla rzetelnego jej poprowadzenia nakład pracy adwokata. - W wielu wypadkach obowiązujące w tym zakresie przepisy nie spełniają żadnego ze wskazanych wyżej ustawowych wymogów, określając stawki stanowiące podstawę zwrotu kosztów procesu na symbolicznym poziomie - wskazuje adwokatura. Jej zdaniem, tak ukształtowany system godzi w istocie w prawa obywateli w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Koszty zastępstwa procesowego i pomocy adwokackiej zasądzane na rzecz strony wygrywającej proces stanowią w istocie prawo obywatela do żądania zwrotu poniesionych wydatków.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej po raz kolejny zaapelowało do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac nad zmianą systemu ustalania wysokości zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz określenie wysokości stawek na poziomie gwarantującym obywatelom możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy i realizację prawa do sądu.

Przykładowo, za pomoc prawną z zakresu prawa pracy stawki wynoszą obecnie nawet 120 zł, z zakresu ubezpieczeń społecznych 180 zł.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA