fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zagospodarowanie nowych terenów - kiedy jest dopuszczalne

Adam Kowalewski – architekt, urbanista, doktor nauk ekonomicznych
materiały prasowe
Zagospodarowanie nowych terenów będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy wyczerpią się zasoby obszarów możliwych do ponownego zagospodarowania.

Rz: Na jakim etapie są prace nad projektem kodeksu urbanistyczno- budowlanego?

Adam Kowalewski: 27 października 2015 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego zaakceptowała, jako podstawę dalszych prac, projekt księgi urbanistycznej stanowiącej, obok księgi budowlanej, podstawową część kodeksu urbanistyczno- -budowlanego. W najbliższych miesiącach planowane są robocze konsultacje oraz scalenie obu, przygotowanych oddzielnie, ksiąg kodeksu, tak by zapewnić jego spójność merytoryczną i prawną.

Według programu prac przyjętego przez komisję zostaną opracowane projekty symulacyjne dla określenia skutków urbanistycznych i ekonomicznych planowanych regulacji prawnych. Szczególnie ważne będą projekty studium i zasady delimitacji terenów zabudowanych. Od dłuższego czasu prowadzone są w Instytucie Rozwoju Miast prace nad kryteriami ich wyznaczania.

Dlaczego są one aż tak ważne?

Ich treść będzie miała kluczowe znaczenie dla oceny skutków wprowadzenia kodeksu,...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA