Sieć wodociągowa szpitala została zanieczyszczona przez przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii z rodzaju Legionella. Rzecznik Praw Pacjenta uznał tę praktykę za naruszającą zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że brak skutecznego poprawienia przez szpital stanu ciepłej wody użytkowej pozbawiał pacjentów prawa do leczenia w bezpiecznych sanitarnie warunkach. Stwierdzone przekroczenia norm liczby mikroorganizmów, zgodnie z przepisami prawa, stanowią naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jednocześnie szpital nie kwestionował samego faktu przekroczenia dopuszczalnej liczby bakterii z rodzaju Legionella w wodzie oraz dokonywanych pomiarów przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która nakazała placówce usunięcie przyczyn powstania tych bakterii.

Jak czytamy na stronie Rzecznika Praw Pacjenta, placówka podejmowała nieskuteczne próby realizacji obowiązku nałożonego przez Sanepid. Nałożył on na szpital grzywnę, która miała na celu wyegzekwowanie wydanej decyzji, jednak szpital nie zastosował się do niej odpowiednio szybko. Natomiast każdego dnia, do momentu naprawy lub remontu instalacji wodociągowej, zdrowie oraz życie pacjentów było zagrożone przez bakterie znajdujące się w bieżącej wodzie.

- Podstawowym obowiązkiem szpitala jest zapewnienie hospitalizowanym pacjentom bezpieczeństwa zdrowotnego, bez względu na to, czy zagrożenie wynika z warunków zewnętrznych, czy też wewnętrznych panujących w szpitalu (niewydolna instalacja wodociągowa). Szpital ma bezwzględny obowiązek eliminować każde zagrożenie dla pacjentów, gdyż może mieć ono wpływ na ich zdrowie i życie - podkreślono w komunikacie.

Czytaj więcej

Rzecznika praw pacjenta zalały skargi od poszkodowanych