Samorząd zawodowy przypomina, że przed rozpoczęciem eksmisji komornik ma obowiązek okazać identyfikator ze zdjęciem zaś wszystkie czynności są rejestrowane, co także ułatwia ocenę czy jest on funkcjonariuszem publicznym. Co więcej, podczas takich czynności komornikowi zawsze towarzyszy policja.

W razie wątpliwości czy osoba przeprowadzająca eksmisję jest komornikiem, można ją sprawdzić na stronie internetowej https://www.komornik.pl/?page_id=195.

- Prosimy o zachowanie ostrożności, a o każdej próbie podawania się za organy egzekucyjne należy zawiadamiać organy ścigania - apeluje KRK.