W związku z tym, iż do Krajowej Rady Radców Prawnych ciągle docierają sygnały o praktykach pocztowych budzące wątpliwości środowiska radcowskiego, Prezes oraz Wiceprezes KRRP podczas dzisiejszego spotkania przekazali informacje uzyskane z okręgowych izb dotyczące zastrzeżeń co do poziomu obsługi przesyłek przez operatora - Polska Grupę Pocztową.

- Skierowałem do Okręgowych Izb Radców Prawnych prośbę o monitorowanie sytuacji w zakresie doręczeń przesyłek sądowych i prośbę o ich przekazywanie do KRRP – powiedział uczestniczący w spotkaniu Zbigniew Pawlak, Wiceprezes KRRP – a podczas dzisiejszego spotkania przekazałem przykłady działań operatora, budzących niepokój samorządu radcowskiego.

Po przedstawieniu na posiedzeniu Prezydium KRRP w dniu 19 lutego br. informacji uzyskanych z Izb, Prezydium podejmie oficjalne stanowisko w tej sprawie, tak ważnej dla przedstawicieli największego samorządu prawniczego w Polsce.