Kandydaci na asystenta prokuratora będą pisali pracę pisemną na jeden z dwóch tematów dotyczących prawa karnego – materialnego lub procesowego. Do tej pory musieli rozwiązywać dwa kazusy – opracować uzasadnienie decyzji procesowej.

Będą musieli przejść także rozmowę kwalifikacyjną. Komisja konkursowa sprawdzi podczas niej predyspozycje do wykonywania zadań asystenta. Takie rozwiązanie zakłada projekt nowego rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora. Zmiana związana jest z tym, że po 21 sierpnia asystentem prokuratora będzie mógł być magister prawa. Wejdzie bowiem wtedy w życie nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury znosząca wymóg ukończenia aplikacji prokuratorskiej lub ogólnej jako warunek zatrudnienia na tym stanowisku.