U prawników sztuczna inteligencja zeszła z pierwszego planu

Wyróżnienia za innowacyjne rozwiązania w 2023 roku trafiły do pięciu kancelarii prawniczych: Affre i Wspólnicy, Lubasz i Wspólnicy, PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler, PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak oraz PwC Legal.

Publikacja: 20.06.2024 04:30

U prawników sztuczna inteligencja zeszła z pierwszego planu

Foto: Adobe Stock

Po raz siódmy w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” wzięliśmy pod lupę innowacyjne rozwiązania oraz technologie stosowane przez polskie firmy prawnicze. Były one oceniane w siedmiu kategoriach: innowacyjny produkt dla klientów, marketing, obsługa klienta, rozwiązanie wewnętrzne, wspomaganie pracy prawników, zabezpieczenia oraz zarządzenie kancelarią.

Większość członków kapituły, zapoznając się z tegorocznymi zgłoszeniami, zwróciła uwagę na mniejsze zainteresowanie polskich firm prawniczych wykorzystaniem możliwości sztucznej inteligencji.

– Być może w tej branży nie okazała się tak przydatna, jak sądzono, lub jej wdrożenie wymaga dużego wysiłku finansowego i organizacyjnego oraz czasu – zastanawia się Ewa Szadkowska, szefowa działu prawa w „Rzeczpospolitej”. Wtóruje jej Jakub Barwaniec, co-founder i CEO Pergaminu – platformy do automatyzacji umów.

– Usługi prawnicze to powtarzalność, przewidywalność, bezpieczeństwo. Zachowanie tych zasad przy stosowaniu AI w jej obecnym kształcie nie jest łatwe – przyznaje.

Efektywnie wykorzystać AI

W tym roku kapituła nie przyznała nagrody głównej, ale wyróżniła pięć kancelarii, które wykazały się innowacyjnością w różnych obszarach.

Dwa wyróżnienia przyznano za wspomaganie pracy prawniczej. Otrzymały je PWC Legal oraz kancelaria Lubasz i Wspólnicy. PWC Legal już na początku 2023 roku ogłosiło globalną współpracę z HarveyAI, która obowiązuje na zasadzie wyłączności w ramach tzw. firm wielkiej czwórki. Prawnicy kancelarii mają możliwość korzystania z narzędzia stworzonego przez OpenAI, opartego na technologii ChatGPT, w tym celu generowania wzorów dokumentów oraz delegowania wykonania wystandaryzowanych prac przez narzędzie.

– Zgłoszenie PwC Legal to jedno z tych, które imponują rozmachem inwestowania w sztuczną inteligencję, w partnerstwie ze światowymi czempionami technologicznymi. Nie jest to jednak jedyny obszar innowacji. PwC Legal wspiera twarde inwestycje w nowe technologie szeregiem aktywności w zakresie szkolenia zespołu i rozwoju jego kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii – ocenia Jakub Kozioł, Managing Partner w kancelarii The Heart Legal.

Tabela jest interaktywna

rp.pl/Weronika Porębska

Wymierne zyski z zastosowania technologii

Za wspieranie pracy prawniczej wyróżniono też kancelarię Lubasz i Wspólnicy, która wdrożyła aplikację GDPR Risk Tracker, wspierającą audytorów w opracowywaniu analizy ryzyka wynikającej z RODO. Rozwiązanie pozwala im zautomatyzować powtarzalne czynności i zaoszczędzić czas pracy. Kancelaria kontynuuje także rozwój aplikacji AILIA, ułatwiającej stosowanie przesłanki przetwarzania danych osobowych w postaci prawnie uzasadnionego interesu administratora. Wykorzystując algorytm oparty na sztucznej inteligencji, AILIA umożliwia automatyzację całego procesu.

– Kancelaria daje znakomity przykład wykorzystania technologii do lepszego, bardziej optymalnego zabezpieczenia danych osobowych. Dowodzi, że mądrze wykorzystana i należycie zabezpieczona sztuczna inteligencja to nie zagrożenie, a sensowny sposób na wspieranie usług profesjonalnych – podkreśla mec. Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Jakub Barwaniec zwraca uwagę, że Lubasz i Wspólnicy to aktualnie jedyna lub jedna z bardzo nielicznych firm prawniczych w Polsce, która pracuje nad w pełni autorskimi rozwiązaniami LegalTech.

– Do tego wychodzi z bardzo konkretnych przypadków użycia swoich produktów, które idą w parze ze specjalizacją kancelarii tj. ochroną danych osobowych. Po GDPR Risk Trackerze, który zyskuje coraz większe zastosowanie na rynku, czas na aplikację AILIA. Warto podkreślić, że pierwsze linijki jej kodu powstały w typowo startupowy sposób, czyli na hackathonie – dodaje.

Czytaj więcej

Inspirują branżę prawniczą. Laureaci w kategorii najbardziej innowacyjna kancelaria

„HR-owa” platforma i system benefitów dla pracowników

Za produkt dla klienta wyróżniono kancelarię PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler. Kapituła doceniła uruchomienie „HR-owej” platformy online dla klientów.

– Nie ma wątpliwości, to cenne źródło wiedzy, ale przede wszystkim baza ponad 200 wzorów dokumentów, których przygotowania w różnych sytuacjach wymaga od pracodawców prawo – mówi Ewa Szadkowska.

Kancelaria PCS otrzymała również dodatkowe wyróżnienie za niestandardowe podejście do innowacji, a mianowicie rozbudowany system benefitów dla pracowników: dodatkowe cztery dni wolne poza przysługującymi ustawowo i dodatkowy dzień wolny na urodziny. Kancelaria prowadzi też wewnętrzny program PeCeeSet+, który koncentruje się na udzieleniu wsparcia pracownicom w ciąży i młodym rodzicom.

– Powiedzenie, że szewc bez butów chodzi, zdecydowanie nie dotyczy tej kancelarii. Kancelaria specjalizuje się w kwestiach pracowniczych, więc doskonale wie, co pracownikom trzeba zgodnie z prawem zapewnić. I zapewnia dużo więcej – zaznacza Ewa Szadkowska.

Tę opinię podziela Jakub Barwaniec.

– Cieszy, że innowacja nie jest rozumiana wyłącznie jako stworzenie czy wdrożenie jakiejś technologii. Innowacja może bowiem przybrać wymiar zmiany w metodzie organizacji pracy, np. pójścia z duchem czasu w kwestii ułatwienia życia młodym rodzicom. To zasługuje na szczególne wyróżnienie – podkreśla ekspert.

Pracownik w centrum firmy

W kategorii nowoczesność w zarządzaniu kancelarią wyróżnienie trafiło do Affre i Wspólnicy. Zdaniem Jakuba Kozioła, na uwagę zasługuje fakt systemowego inwestowania w miękkie kompetencje współpracowników kancelarii, poprzez wykorzystanie mapy talentów Gallupa dla zbadania mocnych stron współpracowników, a także szkolenia z komunikacji, organizacji pracy czy przywództwa dla menedżerów.

– Do tego kancelaria buduje spójną strategię zarządzania przez cele. Obejmuje ona opracowanie strategii organizacji, a określenie spójnych z nimi indywidualnych celów poszczególnych członków zespołu całościowo tworzy przemyślany system zarządzania kancelarią – podsumowuje ekspert.

Mec. Włodzimierz Chróścik zauważa, że Affre i Wspólnicy precyzyjnie i trafnie rozumie „nowoczesność w zarządzaniu”. Wykorzystuje technologię, by budować zespół i odciążać jego członków z najbardziej żmudnych obowiązków. W centrum firmy stoi tu pracownik rozumiejący i współtworzący strategię organizacji, wzmocniony nowoczesnymi narzędziami. To stanowi o sukcesie kancelarii – mówi prezes KRRP.

Wyjście poza utarte szlaki

Za przemyślane i nieszablonowe podejście do komunikacji marketingowej wyróżnienie otrzymała PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak. Oprócz aktywności w ramach social mediów, takich jak Youtube, Facebook, Instagram, LinkedIn, ale także TikTok, kancelaria współorganizowała sztafetę maratońską EKIDEN PragmatiQ, w której wzięło udział ponad 1000 osób. Sztafeta promuje wartości kancelarii, czyli współpracę zespołową, w ramach której zespoły pokonują wspólnie dystans trasy.

– Całość działań marketingowych sprawia nie tylko wrażenie sprawnego, ale też autentycznego procesu, wynikającego z potrzeby kancelarii aktywnego uczestnictwa w przestrzeni publicznej – ocenia Jakub Kozioł.

Zdaniem Jakuba Barwańca na szczególną uwagę zasługiwało podejście omnichannel marketingu tej kancelarii, wyjście poza utarte szlaki LinkedIna i Facebooka. – Marketing prowadzony za pomocą mediów społecznościowych generacji Z i pokolenia Alfa, np. TikToka, oznacza zrozumienie, że coraz większy udział w grupie odbiorców usług prawnych mają osoby urodzone w XXI wieku – mówi ekspert.

Ewa Szadkowska zwraca uwagę, że postawienie na TikToka, gdzie odbiorcy są zwykle bardzo młodzi, to wyraz świadomości, że marketingowy potencjał choćby Facebooka czy YouTube’a się wyczerpuje.

Opinie członków kapituły

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Jakub Barwaniec - Co-founder i CEO Pergaminu – platformy do automatyzacji umów

Ze zgłoszonych innowacji wyłania się obraz malejącego zainteresowania sztuczną inteligencją w świecie prawników. Na pierwszy rzut oka to zaskakuje, ale też zdaje się pokrywać z tzw. cyklem szumu Gartnera. Sukcesy i rosnąca popularność ChatGPT i szybki rozwój innych dużych modeli językowych spowodowały powszechną chęć znalezienia szybkiego zastosowania dla rynku prawniczego. Usługi prawnicze muszą opierać się o powtarzalność, przewidywalność i bezpieczeństwo. Zachowanie tych zasad przy stosowaniu sztucznej inteligencji w jej obecnym kształcie nie jest łatwe.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
mec. Włodzimierz Chróścik - prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Tegoroczne wyróżnienia jasno pokazują kierunek, w którym zmierzają liderzy rynku. Łatwo zauważyć, że wspólny mianownik tegorocznych wyróżnionych to pewna filozofia prowadzenia biznesu: w centrum uwagi stawiamy znakomicie wykwalifikowanego pracownika, którego czas i zaangażowanie doceniamy na tyle, by skutecznie wspierać go nowoczesnymi narzędziami. Nawet jeśli są one kosztowne, a inwestycja w nie wymaga odwagi i dużej wyobraźni.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
dr Maciej Kawecki - Dyrektor Centrum Innowacji, Uniwersytet WSB Merito Poznań

Bez wątpienia branża prawnicza jest tą, która do wdrażania najnowszych narzędzi technologicznych podchodzi z dużą dozą ostrożności. Z jednej strony daje to nadzieję, że ich wdrażanie oparte jest na solidnych podstawach i zaspokaja realne potrzeby. Z drugiej jednak strony, może to wpłynąć na znaczne ograniczenie rozwoju tego sektora względem innych. Konieczne jest więc znalezienie tutaj złotego środka. Jedna uwaga wydaje się być w tym wszystkim niezwykle ważna. Cały czas zbyt mało kancelarii decyduje się tworzyć własne narzędzia IT bądź integrować własne systemy z już istniejącymi narzędziami.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Jakub Kozioł, Managing Partner The Heart Legal

To co w tej edycji najmocniej przykuło moją uwagę, to silny trend w innowacyjnym podejściu do marketingu. Nowoczesny marketing rozumiem jako omnichannelowe podejście do klienta, które przekłada się bezpośrednio na popularyzację marki, informowanie o usługach i uświadomienie odbiorcom ich potrzeb i możliwości prawnych. W ten sposób liderzy dokonywali synchronizacji wszystkich punktów kontaktu z klientem, umożliwiając płynne i jednolite przejście między nimi i tym samym, ułatwiając klientowi interakcję z marką poprzez dowolny kanał.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Ewa Szadkowska, szefowa działu prawo w „Rzeczpospolitej”

A co ze sztuczną inteligencją? – zastanawiałam się, analizując zgłoszenia. W poprzedniej edycji rankingu większość kancelarii najwyraźniej za punkt honoru postawiła sobie pochwalenie się stosowaniem AI (często na wyrost), wówczas będącej jednym z najgorętszych tematów debaty publicznej. W tym roku sztuczna inteligencja zeszła zdecydowanie na dalszy plan. Być może w tej branży nie okazała się tak przydatna, jak sądzono lub jej wdrożenie wymaga dużego wysiłku finansowego i organizacyjnego oraz czasu. A może po prostu niezbadane wciąż ryzyka, jakie niesie jej stosowanie, osłabiły zainteresowanie tym narzędziem. Niepewność to ostatnia rzecz, jakiej potrzebują prawnicy i ich klienci.

Po raz siódmy w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” wzięliśmy pod lupę innowacyjne rozwiązania oraz technologie stosowane przez polskie firmy prawnicze. Były one oceniane w siedmiu kategoriach: innowacyjny produkt dla klientów, marketing, obsługa klienta, rozwiązanie wewnętrzne, wspomaganie pracy prawników, zabezpieczenia oraz zarządzenie kancelarią.

Większość członków kapituły, zapoznając się z tegorocznymi zgłoszeniami, zwróciła uwagę na mniejsze zainteresowanie polskich firm prawniczych wykorzystaniem możliwości sztucznej inteligencji.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?