Palestra zmienia zasady dotyczące skarg na adwokatów

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła nowy regulamin organizacji i działania okręgowych rad adwokackich. Zmiany mają zapewnić bardziej efektywne rozpoznawanie skarg na adwokatów. Dotychczasowe przepisy sprzyjały przedawnieniom zarzucanych deliktów. Nie nadawano biegu sprawom, które kwalifikowały się na „dyscyplinarki”.

Publikacja: 18.06.2024 16:16

Palestra zmienia zasady dotyczące skarg na adwokatów

Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki

- Chodzi o to, by referaty skarg swoją aktywnością nie doprowadzały do przedawnienia zarzutów dotyczących adwokata, a także żeby skarżącym zagwarantować możliwość uczestniczenia w procedurze z udziałem rzecznika dyscyplinarnego i ewentualnie sądu izby adwokackiej – tłumaczy adw. Piotr Mazuro, wicedziekan i kierownik referatu skarg i wniosków Izby Adwokackiej w Szczecinie.

Jak przekonuje, w praktyce, bardzo duży odsetek pism, jakie trafiają do organów samorządów — 70 a nawet 80 proc. -  jest bezzasadnych.

Skargi na adwokatów — procedury antyprzedawnieniowe

 - W większości przypadków umiejętne wytłumaczenie skarżącemu, że nie doszło do naruszenia przepisów czy zasad etyki adwokackiej wystarczy by sprawę zakończyć. Moje doświadczenie jako kierownika referatu skarg w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie pokazuje, że tak często się dzieje. Zdarzają się jednak osoby, których nawet najlepsze uzasadnienie referatu skarg nie przekona, dlatego chodzi o to by mimo wszystko takim osobom nie zamykać możliwości zbadania sprawy przez rzecznika dyscyplinarnego – mówi mec. Mazuro.

Czytaj więcej

Szef palestry pisze do Bodnara o poważnym problemie dla adwokatów i obywateli

W konsekwencji, jeśli rzecznik dyscyplinarny wydałby postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania to skarżący będzie mógł je zaskarżyć do sądu dyscyplinarnego. Zapewnienie tej procedury odwoławczej było jednym z celów nowelizacji regulaminu. Kolejnym jest wprowadzenie mechanizmów przeciwdziałającym ewentualnym przedawnieniom. Z tego względu nowelizowany regulamin przewiduje, że skargę rozpoznaje się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia jej wniesienia (par. 26 pkt. 1 regulaminu). Z kolei pkt 2 stanowi, że czynności nie podejmuje się, a skargę przekazuje się bezpośrednio do rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej, jeżeli z treści skargi wynika, że zdarzenia w niej opisane miały miejsce później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia skargi, chyba że z treści skargi wynika, że jest ona oczywiście bezzasadna.

- Chodzi o to by uniknąć sytuacji gdy działanie w referacie skarg mogłoby prowadzić do tego, że ewentualny delikt uległ przedawnieniu, co czasami w ocenie skarżących jest odbierane jako zamiatanie sprawy pod dywan – dodaje mec. Mazuro.

Adwokatura
Krajowy Zjazd Adwokatury w przyszłym roku

Naczelna Rada Adwokacka przez aklamację przyjęła uchwałę zwołującą Krajowy Zjazd Adwokatury. Krajowy zjazd, podczas którego dokonany m.in. zostanie wybór nowych władz adwokatury. Zjazd podczas którego odbędą się wybory m.in. prezesa NRA, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej obędzie się w dniach 27-29 czerwca 2025 w Bydgoszczy. Poprzednie wybory miały miejsce w marcu 2021.

Na potrzebę zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie samorządu dwukrotnie zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego trafiają skargi na niewłaściwe kwalifikowanie zawiadomień o delikatach dyscyplinarnych. Zdaniem rpo, zjawisko kwalifikowania zawiadomień o delikcie dyscyplinarnym, które w istocie obywatele często nazywają „skargami”, jako skarg w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego jest nagminne.

Czytaj więcej

Adwokaci apelują do Tuska. Chcą uchylenia rozporządzenia MS

Obecna procedura pozbawia praw osoby zawiadamiające 

W odróżnieniu od postępowania dyscyplinarnego, które prowadzone jest w oparciu o przepisy kodeksu postępowania karnego, zakwalifikowanie zawiadomienia o delikcie jako skargi, która rozpatrywana jest w trybie k.p.a. pozbawia zawiadamiającego wielu istotnych praw. Po pierwsze autor skargi nie ma prawa do udziału w postępowaniu, ani też prawa do wniesienie odwołania od postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania do sądu dyscyplinarnego. - W przypadku rozpatrywania sprawy w trybie skargowym, pokrzywdzony nie ma możliwości weryfikacji stanowiska referatu skarg dotyczącego uznania złożonej skargi na działania adwokata za bezzasadną i pozostawienia jej bez dalszego rozpoznania, zaś przyjmowane przez referat skarg NRA „odwołań” od takich decyzji, nie jest obwarowane stosownymi gwarancjami – zwracał uwagę prof. Macin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich.

Jak zauważa rpo, w większości przypadków, obywatele kierują zawiadomienia do ORA, nie zaś bezpośrednio do rzecznika dyscyplinarnego.  - Taka sytuacja jest szczególnie niekorzystania dla pokrzywdzonego ze względu na krótkie terminy przedawnienia i ustania karalności deliktu dyscyplinarnego – zwracał uwagę prof. Wiącek w piśmie do NRA. Dodał, że rzecznikowi znane są również sytuacje gdy zawiadomienie było rozpatrzone w trybie skargi a nie jako zawiadomienie o delikcie dyscyplinarnym, mimo że pokrzywdzeni zwracali się bezpośrednio do właściwego rzecznika dyscyplinarnego.

- Chodzi o to, by referaty skarg swoją aktywnością nie doprowadzały do przedawnienia zarzutów dotyczących adwokata, a także żeby skarżącym zagwarantować możliwość uczestniczenia w procedurze z udziałem rzecznika dyscyplinarnego i ewentualnie sądu izby adwokackiej – tłumaczy adw. Piotr Mazuro, wicedziekan i kierownik referatu skarg i wniosków Izby Adwokackiej w Szczecinie.

Jak przekonuje, w praktyce, bardzo duży odsetek pism, jakie trafiają do organów samorządów — 70 a nawet 80 proc. -  jest bezzasadnych.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?