Bodnar podjął decyzję. Koniec delegacji prokuratorów do Prokuratury Krajowej

Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar polecił Prokuratorowi Krajowemu odwołanie z delegacji do PK łącznie 144 prokuratorów.

Publikacja: 04.01.2024 13:26

Prokuratura Krajowa

Prokuratura Krajowa

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

W komunikacie prasowym Ministerstwa Sprawiedliwości przekazano, że Adam Bodnar „uznał za niezbędne zakończenie delegacji do Prokuratury Krajowej prokuratorów prokuratur rejonowych oraz okręgowych (94 osób), jak również prokuratorów prokuratur rejonowych z prokuratur regionalnych (50 osób), z zachowaniem przewidzianych okresów wypowiedzenia”.

Swoją decyzję Prokurator Generalny argumentuje trudną sytuację kadrową jednostek organizacyjnych dwóch jednostek najniższego szczebla (czyli prokuratur rejonowych i prokuratur okręgowych).

„Postępujące od 2016 r. nadużywanie delegacji wywołało skutek w postaci rosnących zaległości w prokuraturze i nierównomiernego obciążenia prokuratorów prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi, a w konsekwencji narusza prawa obywateli do rozpoznania spraw w rozsądnym terminie. Korzystanie z delegacji winno charakteryzować się rozwagą i dbałością o zrównoważenie obowiązków na wszystkich szczeblach organizacyjnych prokuratury" - czytamy w komunikacie prasowym.

To początek długiego procesu wdrażania nowych standardów funkcjonowania prokuratury

Resort wyjaśnia, że ze swojej istoty delegacja ma charakter tymczasowy. Oznacza to, że delegowany prokurator cały czas pozostaje w stosunku służbowym w jednostce macierzystej (zajmuje etat), a jednocześnie nie prowadzi w niej postępowań. Praca ta obciąża pozostałych pracowników jednostek.

Prokurator Generalny Adam Bodnar polecił Prokuratorowi Krajowemu odwołanie z delegacji do Prokuratury Krajowej: prokuratorów prokuratur okręgowych oraz rejonowych, a nadto odwołanie z delegacji do prokuratur regionalnych delegowanych prokuratorów prokuratur rejonowych – każdorazowo z zachowaniem okresów wypowiedzenia (jednomiesięcznych bądź trzymiesięcznych).

W komunikacie wyjaśniono, że decyzja Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego uwzględnia obowiązujące okresy wypowiedzenia, co pozwoli prokuratorom delegowanym zarówno na sfinalizowanie dotychczas realizowanych zadań służbowych, jak i spraw życiowych związanych z oddelegowaniem. Po upływie okresów wypowiedzenia, odwołani z delegacji prokuratorzy wrócą do wykonywania swoich obowiązków w jednostkach niższego szczebla, co oznaczać będzie wzmocnienie tych jednostek. Kierownictwo Prokuratury Krajowej będzie natomiast dysponowało odpowiednim okresem czasu, aby zadania dotychczas zlecone prokuratorom delegowanym, powierzyć prokuratorom Prokuratury Krajowej bądź tym z prokuratorów prokuratur regionalnych, którzy będą kontynuować delegacje do jednostki najwyższego szczebla.

Z danych przekazanych przez Prokuraturę Krajową wynika, że służbie czynnej na dzień 18 grudnia 2023 roku pozostawało 81 prokuratorów Prokuratury Krajowej, natomiast oddelegowanych do tej jednostki było 169 prokuratorów wszystkich szczebli.

Jak podkreślono, podjęta decyzja stanowi początek długiego procesu wdrażania nowych standardów funkcjonowania prokuratury.


Czytaj więcej

Prokurator Dariusz Barski odmawia Adamowi Bodnarowi. Sam nie odejdzie
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego