Na aplikacje komorniczą przed 3 komisjami stawiło się 140 osób. Zdało 122, czyli aż 87 proc.

Nie są jeszcze znane całościowe dane dotyczące zdawalności na dwie największe aplikacje” radcowską i adwokacką. Szacunkowe dane wskazują, że zdawalność była na poziomie 60 proc. Do konkursu na aplikację adwokacką dopuszczono – 2 290 osób, a na radcowską – 3 030

Egzaminy odbyły się w 19 miastach w całej Polsce, utworzono 45 komisji egzaminacyjnych. A do konkursów na wszystkie cztery aplikacje przystąpiło łącznie 5950 absolwentów prawa.

Czytaj więcej

W sobotę ważny dzień dla ponad 6 tysięcy młodych prawników