Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przeanalizował 11 kodeksów etycznych mediatorów funkcjonujących w Europie, m.in. belgijski, francuski, holenderski, maltański, i polskie przepisy. Co wynika z raportu? Podkreśla się ważność przestrzegania przez mediatorów zasad mediacji.

Mowa tu o bezstronności, neutralności i niezależności mediatora oraz poufności i dobrowolności mediacji. Kiedy mediatorzy uznają, że mają problem z dochowaniem którejś z ww. zasad, to mają odpowiednio reagować. Jak? Np. informować strony o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ich neutralność, rezygnować z prowadzenia mediacji w danej sprawie. W większości kodeksy wskazują również na konieczność przedstawienia przez mediatora jasnych zasad rozliczania kosztów mediacji. Wiele z nich wymaga od mediatorów zawarcia z uczestnikami umowy o przeprowadzenie mediacji, zanim podejmą się poprowadzenia sprawy.

Wśród zasad wymienia się także potrzebę nieustannego doszkalania się mediatorów. Jedynie dwa spośród analizowanych kodeksów ujęły w swojej treści wymóg posiadania przez mediatora ochrony ubezpieczeniowej na okoliczność świadczonych przez niego usług i jedynie dwa wskazują, jak ważne dla etyki pracy mediatora jest traktowanie z szacunkiem innych kolegów mediatorów.

Czytaj więcej

Projekt resortu Ziobry: mediator ma zrobić dwa razy więcej