Jak czytamy w piśmie Prezesa NRA, niejednokrotnie adwokaci lub aplikanci adwokaccy wraz ze stronami postępowań oczekujący na wywołanie sprawy nie mają informacji o opóźnieniu lub o planowaniu wywołania sprawy z opóźnieniem. Dezorganizuje to planowane czynności, niestety wielokrotnie też wywołując niezrozumienie takiej sytuacji bezpośrednio u stron postępowania.

W związku z tym mec. Przemysław Rosati zwrócił się do Prezesów Sądów Apelacyjnych o rozważenie wprowadzenia w praktyce organizacyjnej działania sekretariatów sądowych konieczności zawiadamiania, za pośrednictwem poczty elektronicznej, uczestników postępowań i ich pełnomocników oczekujących na posiedzenie zdalne o istniejącym opóźnieniu lub o planowanym późniejszym wywołaniu sprawy.

- Taka praktyka przyczyni się do usprawnienia prowadzenia postępowań w formie zdalnej oraz pozytywnego postrzegania tego trybu posiedzeń sądowych przez obywateli - przekonuje mec. Rosati.

Czytaj więcej

Szef palestry apeluje do sędziów. Chodzi o wynagrodzenia adwokatów