Sąd Okręgowy w Elblągu rozpatrywał  zażalenie na umorzenie postępowania, które  złożyła Prokuratura Okręgowa w Legnicy. Zarzuca ona gdańskiej prokurator Barbarze K. niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Według śledczych, "w rażący sposób zaniedbała ona swoje obowiązki, ignorując informacje Komisji Nadzoru Finansowego o przestępczej działalności Amber Gold i nie wykonując wielu oczywistych z punktu widzenia śledztwa czynności." W sierpniu 2010 r. umorzyła śledztwo, uznając, że nie doszło do przestępstwa. W rezultacie -  twierdzi prokuratura - umożliwiła kontynuowanie przestępczej działalności przez Marcina P. i kierowaną przez niego spółkę Amber Gold, której działania doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem niemal 19 tysięcy osób. Prokuratorce, która obecnie jest  stanie spoczynku z powodów zdrowotnych, grozi kara do 3 lat więzienia.

Czytaj więcej

Prokurator oskarżona za sprawę Amber Gold

W maju 2018 r. Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym wydał zgodę na pociągnięcie prokurator K. do odpowiedzialności karnej. Tę decyzję utrzymała  Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Jednak Sąd Rejonowy w Elblągu umorzył postępowanie wobec prokuratorki powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem.

W kwietniu 2022 r. Sąd Okręgowy w Elblągu odroczył rozpoznanie zażalenia na tę decyzję. Wątpliwości prawne dotyczące skuteczności uchylenia immunitetu Barbary K. zgłosił do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu.  SN wskazał, że sprawa o zezwolenie na pociągniecie do odpowiedzialności karnej osoby chronionej immunitetem jest częścią postępowania karnego i powinna spełniać wszelkie konstytucyjne standardy mówiące m.in. o rozpatrzeniu jej przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Polska Agencja Prasowa cytuje ustne uzasadnienie czwartkowego umorzenia. Sędzia Krzysztof Korzeniewski powiedział, że "prawomocne umorzenie postępowania w tej sprawie z przyczyn formalnych nie będzie stanowiło przeszkody do jego dalszego prowadzenia przeciwko oskarżonej w przypadku uzyskania przez oskarżyciela publicznego zezwolenia na jej ściganie przed niezawisłym, bezstronnym sądem, którym nie była Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego".

Sędzia wskazał, że "rolą sądu nie jest tworzenie prawa tylko jego stosowanie".

"Wyłącznie ustawodawca związany, podobnie jak sąd, wykładnią prawa dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka może, a nawet powinien wprowadzić do krajowego systemu takie regulacje ustawowe, które zagwarantują jednostce, że o zezwoleniu na pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej z powodu posiadanego immunitetu prokuratorskiego będzie decydował sąd ustanowiony ustawą spełniający standard niezawisłości i bezstronności w rozumieniu konwencyjnym i konstytucyjnym, chociażby jak w przypadku sędziów w ramach wznowionego w tym przedmiocie postępowania przed Sądem Najwyższym, przy czym należy pamiętać że wszelkie regulacje dotyczące wymiaru sprawiedliwości zawsze muszą być zgodne z konstytucją i prawem unijnym" - mówił sędzia.

Postanowienie Sądu Okręgowego jest prawomocne, ale prokuratura w Legnicy chce wykorzystać wskazówkę z uzasadnienia postanowienia i prawdopodobnie wniosek o uchylenie immunitetu złoży w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN.