Celem ustawy było m.in. wprowadzić instytucję Rzecznika Dyscyplinarnego Notariatu powoływanego przez ministra oraz nieznanej dotychczas ustawie instytucji dochodzenia dyscyplinarnego wobec notariuszy.

Czytaj więcej

Nakaz zapłaty wydany przez notariusza sposobem na odblokowanie sądów