Na wniosek zainteresowanego notariusze będą mogli dokonywać niektórych wpisów w księgach wieczystych, np. hipoteki. Mają też uzyskać uprawnienia do wydawania, obok sądów, nakazów zapłaty, gdy kwota roszczenia nie przekracza 75 tys. zł, a jest ono wykazane odpowiednimi dokumentami. W obu tych segmentach notariusze będą alternatywą dla sądów na wzór wprowadzonego kilka lat temu i sprawdzającego się stwierdzania nabycia spadku.

Rozszerzeniu kompetencji rejentów towarzyszyć ma większy nadzór Ministerstwa Sprawiedliwości nad nimi, do czego zastrzeżenia zgłosiła korporacja notarialna, i co krytykowała opozycja.

Etap legislacyjny: przed trzecim czytaniem w Sejmie

Czytaj więcej

KRS: nowe uprawnienia notariuszy mogą być niekonstytucyjne