Sędziowie i prokuratorzy od kilku tygodni walczą o swoje pensje. Zapowiadają pozwy o wyrównanie wynagrodzeń za lata 2021 i 2022. Powód? W 2023 r. mają być ponownie wyliczane nie na podstawie prawa o ustroju sądów powszechnych i prawa o prokuraturze, ale ustawy okołobudżetowej, niekorzystnej dla obu grup.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, wprowadzając poprawki do ustawy okołobudżetowej na 2023 r., odmroziła pensje sędziów, ale nie śledczych. To oznaczało rozdzielenie wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, które od lat kształtują się na identycznych zasadach. W środę Senat naprawił błąd.

– Liczymy na to, że Sejm poprze nasze apele – mówi „Rz” Jacek Skała ze Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Czytaj więcej

Równość sędziów i prokuratorów na papierze, ale nie w wynagrodzeniach