Już od grudnia 2021 r. trwają prace nad nowym regulaminem. W tej sprawie przeprowadzono szerokie konsultacje środowiskowe, a na ostatnim posiedzeniu plenarnym przedstawiono NRA ostateczną – wydawałoby się – wersję. Po dyskusji uznano jednak, że projekt trzeba dopracować.

– Poruszono m.in. temat wyznaczania przez dziekana zastępcy adwokata czasowo lub trwale niezdolnego do wykonywania zawodu – mówi Przemysław Rosati, prezes NRA. – Padały przykłady różnych sytuacji, z którymi może łączyć się to zagadnienie – tłumaczy.

Czytaj więcej

Nowy regulamin wykonywania zawodu adwokata na ostatniej prostej

Z kolei koordynująca prace nad projektem wiceprezes NRA Agnieszka Zemke-Górecka wskazuje, że na posiedzeniu proponowano np. sprecyzowanie dodatkowych obowiązków względem spadkobierców adwokata, przykładowo przekazywania akt czy też archiwum zastępującemu adwokatowi.

– Regulamin praw i obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu może być adresowany wyłącznie do adwokatów oraz organów samorządu zawodowego – mówi Agnieszka Zemke-Górecka. – Nie można więc kreować regulaminowo obowiązków wobec członków rodziny adwokata – dodaje mecenas.

Dużo emocji adwokatów – i to od kilku miesięcy – budzą też obowiązkowe tabliczki na drzwiach kancelarii. Na posiedzeniu padła m.in. propozycja, by można było od tego odstąpić za zgodą dziekana.

Przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów Mirosława Pietkiewicz wskazuje, że każdy adwokat musi mieć wyznaczoną siedzibę i wskazać macierzystej radzie adwokackiej miejsce wykonywania zawodu. Szyld (tablica) powinien wskazywać imię i nazwisko adwokata, w nazwie mieć określenie „kancelaria adwokacka” i określać godziny przyjęć przez adwokata w kancelarii.

– Odstąpienie od oznaczenia lokalu powodowałoby, że adwokat mógłby wykonywać zawód w każdym dowolnym miejscu, nielicującym z godnością wykonywania tego zawodu i niezabezpieczającym należycie akt adwokackich w zakresie ochrony tajemnicy zawodowej – dodaje.

Następna okazja na przyjęcie regulaminu będzie 21 października na kolejnym posiedzeniu plenarnym. Agnieszka Zemke-Górecka podkreśla, że to ważne, by adwokaci otrzymali wtedy uchwalony regulamin, aby mieli czas na przygotowanie się do zmian, które wejdą w życie na początku następnego roku.