Po raz piąty w „Rankingu kancelarii prawniczych” „Rzeczpospolitej” wzięliśmy pod lupę innowacyjne rozwiązania oraz technologie stosowane przez polskie firmy prawnicze. Oceniała je kapituła w składzie: Barbara Sobowska – członek rady nadzorczej firmy The Heart, zajmującej się venture building, a  jednocześnie właściciel firmy zajmującej się wspieraniem firm technologicznych, Włodzimierz Chróścik – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, dr hab. Ryszard Sowiński – rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, konsultant zarządzania kancelariami prawnymi, oraz Mateusz Adamski – zastępca szefa działu prawo online „Rzeczpospolitej”.

Prawnicy jutra

W tym roku kapituła nie przyznała nagrody głównej. Nie oznacza to, że polskie firmy prawnicze nie stawiają na innowacje i technologie. Wręcz przeciwnie. Zgłoszeń było tak dużo i dotyczyły tak porównywalnych rozwiązań, że członkowie kapituły uznali, że nie można wskazać jednego, zdecydowanego lidera.

– Wszyscy inwestują w poprawę efektywności, digitalizację, wielokanałową komunikację, e-marketing, automatyzację czy pracę zdalną – to cieszy. Kancelarie doceniają znaczenie technologii i innowacji w swojej działalności. Nie zauważyliśmy natomiast rozwiązania, które wyróżniało się na tle innych, dlatego trudno było nam wskazać lidera – tłumaczy dr hab. Ryszard Sowiński.

Kapituła zauważyła, że wiele rozwiązań, które dotychczas uchodziły za wyjątkowe i innowacyjne, stało się obecnie w polskich kancelariach normą. Część z nich to efekt pandemii i pracy zdalnej, np. platformy do kontaktu z klientami czy wideokonferencje. Do codziennego użytku weszły narzędzia wspomagające zarządzanie zasobami, takie jak: monitoring obciążenia prawników, kalendarze, praca na wspólnych dokumentach.

– Tegoroczne obrady były dla mnie ponownie budujące – przyznaje mec. Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. I dodaje: mam ogromną satysfakcję, że kancelarie prawne nie tylko dobrze radzą sobie w kryzysowych czasach, ale także wykorzystują trudne warunki do intensywnego rozwoju firmy i zespołu – do swego rodzaju ucieczki naprzód, która gwarantuje konkurencyjność.

Szef samorządu radców prawnych zauważa, że podmioty, które zgłosiły się do rankingu, imponująco rozwijają się na wielu polach. Nie tylko nowych technologii, ale także zrównoważonego rozwoju czy innowacyjnych technik z obszaru HR.

– Jesteśmy świadkami procesu, który specjaliści i futurolodzy zapowiadali już od pewnego czasu: prawnicy jutra to nie tylko eksperci z zakresu prawa, ale i liderzy nowego, zorientowanego humanistycznie biznesu. Przyszłość w rękach takich prawników wydaje się nie tylko bezpieczna, ale też niezwykle ciekawa – podkreśla mec. Chróścik.

Wiele firm prawniczych stawia na własne rozwiązania technologiczne w postaci aplikacji. Możemy zaobserwować, że są one tworzone do rozwiązywania punktowych problemów – mówi mec. Włodzimierz Chróścik. Nowe trendy widać też w marketingu. Klasyczne konferencje są zastępowane przez webinary. Kancelarie stawiają mocno na oprzyrządowanie do e-marketingu, w tym na rozwój analityki.

Czytaj więcej

Poznaliśmy zwycięzców Rankingu kancelarii prawniczych "Rzeczpospolitej" 2022

Ochrona środowiska to nie tylko dziedzina prawa

Kapituła wyróżniła dwie kancelarie. Rödl za projekt Ekobiuro i wdrożenie usługi EAP24. W 2021 r. firma ta zainicjowała projekt „Office for One Planet” we współpracy z Little Greenfinity. Przeprowadzono audyt ekologiczny w takich obszarach jak: zużycie energii, odpady i recykling, papier, druk i materiały biurowe czy zarządzanie przestrzeniami. Zorganizowano też warsztaty edukacyjne dla pracowników, a cały projekt zakończy się sformułowaniem rekomendacji wdrożenia ekopraktyk dla każdego biura. Projekt ma się przełożyć na optymalną gospodarkę zasobami biura, obniżenie kosztów oraz wywarcie pozytywnego wpływu na środowisko, klimat i nawyki pracowników.

– Dzisiaj innowacyjność w kancelariach utożsamiana jest przede wszystkim z nowymi technologiami, podczas gdy sama definicja innowacyjności jest dużo szersza i obejmuje działania nakierowane na wdrażanie nowych podejść, rozwiązań i metod niemal w każdej sferze życia, w tym sferze związanej ze środowiskiem – mówi Barbara Sobowska, członek rady nadzorczej firmy The Heart.

– Ochrona środowiska to nie tylko dziedzina prawa. Środowisko jest jednym z obszarów, do których poprawy i ochrony każdy z nas powinien świadomie przyczyniać się i dążyć. Kancelarie i prawnicy często bardzo intensywnie wykorzystują zasoby, jak papier, energia i przestrzeń, bez optymalizowania ich zużycia. Działania kancelarii Rödl w ramach projektu „Office for One Planet” pokazują, że innowacyjność może mieć dużo większy wymiar niż tylko technologia i może poprawiać poziom życia również poza samą kancelarią – wskazuje ekspertka.

Rödl od kwietnia 2021 r. w trosce o zdrowie mentalne pracowników udostępnia usługę EAP24 – program wsparcia psychologicznego. Został wprowadzony przez zewnętrznego dostawcę przy ścisłej współpracy z pracownikami działu HR, którzy promują, monitorują i wspierają działania. W zakres programu wchodzą webinaria o tematyce związanej z dobrostanem psychologicznym, portal wiedzy oraz specjalistyczne wsparcie psychologiczne w formie linii telefonicznej dostępnej przez całą dobę dla pracowników i ich rodzin.

Kapituła doceniła dbałość o pracowników doświadczających problemów i poszukujących specjalistycznej pomocy. – Prawnicy są grupą zawodową narażoną na stres, działają często w trudnych warunkach – pod presją czasu, oczekiwań klientów, zmienności przepisów, mierzą się z ryzykiem wypalenia zawodowego. Ryzykami tymi można zarządzać przede wszystkim poprzez dobre zarządzanie ludźmi. Czasami to nie wystarczy i potrzebna jest pomoc specjalistów. Rödl pokazuje w ten sposób wrażliwość na potrzeby psychiczne pracowników. Zasługuje to na uznanie – podkreśla dr hab. Ryszard Sowiński.

Metodyka zarządzania projektami mocno się rozwija

Za wdrożenie trzech projektów wyróżniono kancelarię Norton Rose Fulbright. Pierwszy z nich nosi nazwę Exchange. To wewnętrzny system alokacji zasobów, który zapewnia prawnikom kancelarii, niezależnie od miejsca ich pobytu na świecie, dostęp do wsparcia i wolnych mocy przerobowych w innych biurach.

Jednocześnie kancelaria korzysta z elastycznych współpracowników (flexible fee earners). Zapewniają oni dodatkową elastyczność modelu alokacji zasobów w ramach systemu Exchange, która pozwala przypisywać dodatkowy personel do zespołu w celu jego dopasowania do potrzeb klientów.

Barbara Sobowska nie ma wątpliwości, że pandemia stała się bodźcem do wprowadzenia wśród prawników pracy zdalnej. Okazało się, że prawnik nie musi być fizycznie w biurze, aby wykonywać dobrze swoją pracę. Otworzyło to możliwości nie tylko dla samych prawników, ale również dla kancelarii, aby zwiększać efektywność wykorzystania dostępnych zasobów i optymalizować koszty po stronie klienta. – Kancelaria Norton Rose Fulbright wykorzystała nowy trend związany z pracą zdalną, systematyzując to zjawisko i otwierając przed swoimi prawnikami nowe możliwości. Wszystko to z dużym benefitem dla klientów (dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów), ale również dla prawników, którzy mogą się rozwijać w nowych obszarach i mieć ekspozycję na nowe zespoły czy osoby oraz projekty – podkreśla.

Prawnicy kancelarii Norton Rose Fulbright są też wspierani przez zespół zarządzający projektami prawnymi. Specjaliści z tego zespołu pomagają w planowaniu, tworzeniu struktury i raportowaniu w odniesieniu do złożonych projektów prawnych i dużych portfolio klientów. Zespół zarządzania projektami prawnymi współpracuje bezpośrednio z klientami i zespołami zajmującymi się poszczególnymi sprawami.

Dr hab. Ryszard Sowiński przyznaje, że zatrudnianie zawodowych menedżerów projektów jest już od lat praktykowane w dużych firmach prawniczych. Warto jednak zwrócić uwagę, że metodyka zarządzania projektami mocno rozwija się w kancelariach, i trzeba to docenić.

20.Ranking kancelarii prawniczych 2022

Rzeczpospolita

Pełne wyniki XX Rankingu kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej”