Trybunał Konstytucyjny orzekł, że działania organów Unii Europejskiej poza zakresem kompetencji są niekonstytucyjne, a UE nie ma prawa nakazywać polskim sądom stawiania traktatów przed krajowymi przepisami.

Wyrok z wniosku premiera Mateusza Morawieckiego zapadł większością głosów, zdania odrębne złożyli sędzia Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrembak.

Orzeczono, że Unia nie ma prawa dawać polskim sądom kompetencji do przedkładania unijnego prawa nad przepisy krajowe, niekonstytucyjne jest też orzekanie na podstawie uchylonych lub zdelegalizowanych przez TK przepisów. Wreszcie za niekonstytucyjne uznano też upoważnianie przez TSUE sądów krajowych do kontroli legalności powołania sędziego.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny ogranicza TSUE

Uchwałę w sprawie tego orzeczenia przez aklamację podjęła w sobotę Naczelna Rada Adwokacka. Stwierdza w niej, że "podważanie mocy wiążącej art. 1, art. 2, art. 4 ust. 3 i art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej, którego dokonał Trybunał Konstytucyjny, jest w istocie podważaniem i ograniczaniem praw obywateli polskich do bezstronnego i niezawisłego sądu oraz do efektywnego i skutecznego środka odwoławczego w postępowaniu sądowym".

NRA zwraca uwagę, że "poszanowanie wiążących Rzeczpospolitą Polską traktatów międzynarodowych, statuujących Unię Europejską, nie stoi w sprzeczności z zasadami wynikającymi z Konstytucji i nie godzi w suwerenność oraz bezpieczeństwo Polski, lecz stanowi ich gwarancję".

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznaczać musi lojalność w przestrzeganiu ustanowionych w niej reguł.

W uchwale Naczelna Rada Adwokacka wyraża stanowczy sprzeciw wobec treści rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego oraz w pełni podziela stanowiska innych gremiów prawniczych i przychyla się do oświadczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 10 października 2021 r. oraz do uchwały 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z 12 października 2021 r.

Czytaj więcej

Pałac Staszica w Warszawie, siedziba Polskiej Akademii Nauk
Prawnicy z PAN o wyroku TK: zagraża fundamentom całej UE
Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Czytaj więcej

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego (obecnie w stanie spoczynku): Marek Mazurkiewicz (L), Ewa Łętows
Sędziowie TK w stanie spoczynku o czwartkowym wyroku: władza mówi nieprawdę