Jak podaje Prokuratura Krajowa, Sławomir E. usłyszał zarzut przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kutnie w latach 2013-2015 i w kwocie nie mniejszej niż 115 tys. złotych.

Ponadto prokuratora zostały przedstawione zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji, znieważenia go słowami powszechnie uznanymi za obelżywe i kierowania do niego gróźb karalnych w celu zmuszenia go do odstąpienia od czynności służbowych podczas interwencji w Łodzi.

W czasie popełniania zarzucanych czynów Sławomir E. kierował Prokuraturą Rejonową w Kutnie. Po reformie prokuratury w 2016 r. został z tej funkcji odwołany.

Na mocy uchwały Sądu Najwyższego prokurator wniósł o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotów w Warszawie przychylił się do wniosku i zastosował tymczasowe aresztowanie na wnioskowany okres 3 miesięcy.

- Niezależnie od postępowania karnego wobec prokuratora toczy się postępowanie dyscyplinarne i jest on zawieszony w czynnościach służbowych - informuje Prokuratura Krajowa.