Tematem spotkania była sytuacja, w jakiej znalazła się adwokatura w związku z reprywatyzacją działek w Warszawie.

Prezes Zwara przypomniał, że adwokat Grzegorz Majewski zrezygnował z funkcji dziekana ORA w Warszawie, co wyznacza wysoki standard postępowania w sytuacjach kryzysowych.

- Nie przesądza to o winie lub jej braku, lecz jest wyrazem troski i poczucia odpowiedzialności za wizerunek adwokatury - tak skomentował decyzję dziekana stołecznych adwokatów.

Podziękował przy tym rzecznikom dyscyplinarnym izb za pełnienie trudnej i odpowiedzialnej funkcji. - Ich rola jest szczególnie ważna, ponieważ stali się samodzielnym organem, niezależnym od okręgowych rad adwokackich. Od rzetelności i jakości ich pracy będzie zależał wizerunek pionu dyscyplinarnego. Ma to szczególne znaczenie w okresie, w którym ponownie pojawiają się głosy o przeniesieniu samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego do sądów państwowych - zaznaczył prezes NRA.

W drugiej części spotkania przedstawiono zalecenia co do toku postępowań dyscyplinarnych oraz wzory postanowienia wydawanych w toku dochodzeń dyscyplinarnych.

Zwrócono też uwagę na zalecenia rzecznika dyscyplinarnego NRA w sprawie sprawnego i terminowego podejmowania czynności procesowych w postępowaniu dyscyplinarnym, które mają na celu przyśpieszenie tego postępowania pod względem procesowym.

Podczas spotkaniu obecni byli Andrzej Zwara, prezes NRA, Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.