Użyczyć lokalu mógł tylko organ wykonawczy gminy - wyrok WSA

Gmina jako partner publiczny wyraziła zgodę na użyczenie partnerowi prywatnemu lokalu na prowadzenie żłobka. Ale uchwałę w tej sprawie zakwestionował wojewoda, a sąd stwierdził jej nieważność.

Publikacja: 16.12.2019 16:45

Użyczyć lokalu mógł tylko organ wykonawczy gminy - wyrok WSA

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym, partner prywatny zobowiązuje się do realizacji konkretnego przedsięwzięcia, a podmiot publiczny – do współdziałania przez wniesienie własnego wkładu. Może to nastąpić w szczególności w drodze sprzedaży, użytkowania, użyczenia, najmu albo dzierżawy nieruchomości.

Uchwałą z 23 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Lewinie Brzeskim w woj. opolskim wyraziła zgodę na wniesienie przez gminę jako partnera publicznego – wkładu w postaci oddania partnerowi prywatnemu w użyczenie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lokalu użytkowego w gminnym budynku. Partner prywatny prowadził działalność gospodarczą, której celem było „działanie w sferze zadań własnych gminy, tj. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, a także realizacja przez gminę z udziałem partnera prywatnego celów, określonych przez ustawę z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3". Mówiąc wprost, chodziło o żłobek w sytuacji braku miejsc w placówkach publicznych. Miała to potwierdzać odpowiednia umowa cywilno-prawna o partnerstwie publiczno-prawnym.

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości