Chodzi o głośny spór o grunt przejęty przez Skarb Państwa na podstawie specjalnej ustawy z 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W tym o działkę ze słynnym pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte.

Samorządowcy najpierw zakwestionowali decyzję wojewody pomorskiego o zezwoleniu na część inwestycji, a gdy minister rozwoju utrzymał ją w mocy, poskarżyli się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wydany wiosną tego roku wyrok okazał się korzystny dla Gdańska. Bo chociaż większość zarzutów skargi WSA uznał za niezasadną, uchylił decyzję ministra.

Czytaj więcej

Fragment wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, zaprezentowanej 23 stycznia 2016 po ra
Połączenie Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte - wyrok NSA

Kluczowy okazał się zarzut dotyczący braku w decyzji wojewody jednego koniecznego elementu, tj. określenia warunków technicznych inwestycji.

Ponadto WSA zgodził się z samorządowcami, że możliwość prowadzenia na terenie spornej działki z pomnikiem „działań statutowych Muzeum II Wojny Światowej" nie może wynikać z zapisów decyzji wydanej na podstawie specustawy z 19 lipca 2019 r. Niemniej w jego ocenie realizacja tych zadań może uzasadniać wniosek o zezwolenie na inwestycję. WSA uznał, że w spornej sprawie kontrola organu odwoławczego nie była prawidłowa.

Pod koniec ubiegłego tygodnia NSA ostatecznie utrzymał to orzeczenie w mocy. Na pisemne uzasadnienie, czym się kierował, trzeba poczekać. Jedno jest jednak już pewne. Z oficjalnych oświadczeń wydanych przez strony sporu wynika, że diametralnie różnie oceniają skutki wyroku NSA. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku poinformowało, że – chociaż nie lekceważy rozstrzygnięcia sądu – jako inwestor jest nadal uprawnione do prowadzenia działań inwestycyjnych na terenie historycznego pola bitwy na Westerplatte.

Zdaniem muzeum decyzja wojewody nie była przedmiotem rozważań NSA i pozostaje w mocy. Muzeum jest pełnoprawnym posiadaczem nieruchomości i kontynuuje na niej działania inwestycyjne.

Z kolei Gdańsk przekonuje, że odebrana mu działka z pomnikiem wraca do miasta. Zdaniem jego pełnomocnika wynika to z tego, że wyrokiem NSA została skasowana decyzja ministra, a tylko w oparciu o tę prawomocną decyzję rozstrzygnięcie wojewody mogło stać się ostateczne.

Ponieważ nie ma ostatecznej decyzji wojewody, teren nie przeszedł na rzecz Skarbu Państwa, czyli pozostaje własnością miasta. Wyrok jest prawomocny.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Sygnatura akt: II OSK 1080/21