Wczoraj (3 marca 2011 r.) senatorowie przyjęli nową ustawę – Prawo prywatne międzynarodowe bez poprawek. Nie ma w niej więc wyraźnego przepisu, że obce regulacje uznające związki osób tej samej płci nie wywierają skutków prawnych na terytorium RP – jak głosiła poprawka senatora Piotra Andrzejewskiego – bądź że „nie stosuje się przepisów prawa obcego regulujących związki osób tej samej płci" – jak mówiła inna poprawka.

Głosowanie poprzedziły emocjonalne wypowiedzi, że brak takich przepisów (poprawek) może być wykorzystany jako furtka do wprowadzenia związków partnerskich w Polsce.

Podobne emocje były w trakcie sejmowego głosowania, gdy podobna poprawka (PiS) padła większością jednego głosu.

Prawo prywatne międzynarodowe reguluje zasady ustalania prawa właściwego dla danego sporu w sprawach z elementem zagranicznym, gdy np. strony stosunku prawnego są obywatelami różnych państw. Ma częste zastosowanie w sprawach rodzinnych.

Konstytucja Polski jasno stanowi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny

Pod koniec prac nad ustawą (autorstwa Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego) pojawiły się wątpliwości, czy wobec tego, że w wielu krajach Unii obok małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny dopuszczono związek osób tej samej płci, jest ryzyko, że obywatele polscy będą zawierać takie związki za granicą i wracać do kraju, domagając się ich honorowania. Tym bardziej mogą to robić cudzoziemcy czy związki mieszane. Mogą żądać w szkole czy szpitalu traktowania jak małżeństwo. Tymczasem art. 18 konstytucji RP stanowi, że „małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny", znajduje się pod ochroną i opieką RP.

Powołując się na ten przepis, ale też tzw. klauzulę porządku publicznego z owej ustawy, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zapewnia, że nie ma żadnej wątpliwości, iż małżeństwo w Polsce to związek kobiety i mężczyzny. Jego zdaniem brak poprawki nie otwiera żadnej furtki dla związków partnerskich w Polsce.

Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

etap legislacyjny:

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

skierowana do podpisu prezydenta

Zobacz serwisy:

Prawo dla Ciebie » Polak za granicą » Prawo rodzinne

Prawo Unii Europejskiej