PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-2/09

Warszawa, dnia 16 listopada 2009 r.

Informacja o terminach przeprowadzenia w 2010 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

[b] Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej[/b]

Stosownie do art. 127 ust. 2 i 128 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9478BFDA01D4F0CBBFC9F03217B345F2?id=77990][/link]Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakończenie pięcioletniej kadencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nastąpi w dniu 23 grudnia 2010 r.

Wybory Prezydenta zarządza Marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji (art. 7 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C7ED99CA26C32A4EEF0BA361F955B29F?id=115677]ustawy o wyborze Prezydenta[/link]), tj. odpowiednio nie wcześniej niż 23 maja 2010 r. (niedziela) i nie później niż 23 czerwca 2010 r. (środa).

Marszałek Sejmu wyznacza datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji (art. 128 ust. 2 Konstytucji i art. 7 ust. 1 ustawy).

W związku z powyższym wybory powinny zostać przeprowadzone w niedzielę, w terminie pomiędzy 19 września 2010 r., a 3 października 2010 r.

[b] Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast[/b]

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Zakończenie kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nastąpi w dniu 12 listopada 2010 r.

Wybory zarządza Prezes Rady Ministrów nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji (art. 25 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CD56FD9F3C8F9F9288A426B0D4CAE6F2?id=170645]Ordynacji wyborczej[/link]), tj. nie później niż 13 października 2010 r. (środa).

Wybory przeprowadza się w dniu wolnym od pracy, w ciągu 60 dni po upływie kadencji (art. 25 ust.1 Ordynacji wyborczej). W związku z powyższym wybory powinny być przeprowadzone w niedzielę, w terminie pomiędzy 14 listopada 2010 r., a 9 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz