Studenci, którzy w tym roku rozpoczynają naukę na cywilnych uczelniach, mogą się ubiegać o stypendium Ministerstwa Obrony Narodowej. Otrzymają co miesiąc 2280 zł przez czas nauki. Warunkiem jest ukończenie szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki, a także zobowiązanie się do udziału w ćwiczeniach wojskowych oraz w Legii Akademickiej. Po ukończeniu nauki zostaną skierowani na kurs oficerski. Warunkiem otrzymania pieniędzy będzie również podpisanie zobowiązania do pozostania w służbie wojskowej przez minimum pięć lat.

Program stypendialny ministerstwa jest skierowany do studentów kierunków najbardziej pożądanych przez wojsko, m.in. teleinformatyki, cyberbezpieczeństwa, matematyki. Każdy ma określony limit miejsc, największa liczba została przeznaczona dla studentów elektrotechniki (dziesięć miejsc), optoelektroniki i cyberbezpieczeństwa (pięć miejsc). Ministerstwo przewiduje, że stypendia przyzna 50 osobom.

Czytaj więcej

Polska rekrutuje cyberarmię

MON zakłada, że część z absolwentów uczelni cywilnych zasili nowo tworzone Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Dowództwo tej formacji powstało na początku roku.

Ten nowy rodzaj wojsk ma osiągnąć gotowość do działania na przełomie 2024 i 2025 r. Wojska te zajmą się bezpieczeństwem sieci, monitoringiem zagrożeń, cyberrozpoznaniem oraz działaniami ofensywnymi.

MON nie ujawnia, ile etatów będą liczyły WOC. Jednak z informacji, które otrzymaliśmy z resortu obrony, wynika, że obok Dowództwa Komponentu w ich skład wchodzą: Jednostka Działań w Cyberprzestrzeni w Białobrzegach i Gdyni, Centrum Wsparcia Dowodzenia Sił Zbrojnych w Białobrzegach, Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ w Warszawie, regionalne centra informatyki w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Olsztynie, Wrocławiu oraz Warszawie. „W sumie w Dowództwie Komponentu WOC i jednostkach podporządkowanych służy i pracuje 6 tys. osób” – informuje „Rz” MON.

Ile mogą zarobić żołnierze tej formacji? Poza uposażeniem zasadniczym zależnym od stażu służby i stopnia wojskowego mogą otrzymać specjalne dodatki.

W przypadku służby w Dowództwie Komponentu WOC oraz jednostkach działań w cyberprzestrzeni żołnierze zajmujący się cyberbezpieczeństwem, kryptologią lub projektowaniem i programowaniem otrzymują miesięczny dodatek służbowy w wysokości od 450 do 2100 zł. Jego wysokość jest uzależniona od posiadanych umiejętności.

Ile zatem mogą zarobić? O takie wyliczenia pokusił się portal CyberDefence24.pl. Z jego wyliczeń wynika, że żołnierze specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa lub krypto w stopniu chorążego po 15 latach służby mogą otrzymać 6877 zł oraz dodatek służbowy (do 2100 zł brutto); kapitan – 7877,50 zł i dodatek; major – 8395 zł i dodatek.

W przypadku, gdy tacy żołnierze będą w służbie cały rok kalendarzowy na danym stanowisku, mogą liczyć także na specjalny dodatek w wysokości od 450 zł do 13 tys. zł za rok. Dodatkowo, mogą otrzymać nagrody jubileuszowe, świadczenie mieszkaniowe, dodatkowe uposażenie roczne. Mogą liczyć też na środki z tzw. Funduszu Cyberbezpieczeństwa.

Świadczenie przyznawane przez szefa resortu obrony jest uzależnione od doświadczenia zawodowego, specjalistycznej wiedzy oraz specyfiki realizowanych zadań. Cyberwojownicy mogą zatem zarobić dodatkowo od 2 do nawet 30 tys. zł miesięcznie.