Postępowanie przed sądami administracyjnymi czeka cyfrowa rewolucja. We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji, który ma umożliwić wszystkim sądom administracyjnym pełne wdrożenie systemu teleinformatycznego. Projekt uzupełnia i doprecyzowuje zmianę sprzed czterech lat, która wprowadziła elektronizację postępowania sądowoadministracyjnego.

Czytaj także:

Nowe regulacje mają ułatwić życie wszystkim: obywatelom, urzędnikom, z którymi się oni spierają, i samym sądom. Jest duża szansa, że z sądów administracyjnych znikną tony papieru. Sądy zyskają bowiem możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie uprawniony do opracowania wzorów dokumentów elektronicznych, w szczególności wzoru skargi, co ma być dużym ułatwieniem. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 31 maja 2019 r.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu