Rozporządzenie trzeba zmienić po sierpniowej nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, który wprowadził inny sposób udzielania zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, upoważniając w niektórych przypadkach do wydawania decyzji komisję penitencjarną przy areszcie lub zakładzie karnym.

Czytaj więcej

Krzysztof Wąsowski: Rozszerzenie Systemu Dozoru Elektronicznego potrzebne jak nigdy

Ta komisja nie decyduje jednak o udzieleniu zezwolenia – robi to sąd penitencjarny. W projekcie rozporządzenia zapisano więc, że nośniki zarchiwizowanych danych i dokumentacja danej sprawy, a także protokół usunięcia danych osobowych i informacji z bazy danych systemu komunikacyjno-monitorującego po upływie dwuletniego okresu powinny być przesyłane sądowi penitencjarnemu.

Etap: uzgodnienia