28 maja 2021 r. Sejm uchwalił zmianę Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą postępowania te powinny być prowadzone od 3 lipca 2021 r. przez jednego sędziego.

Ustawa głosi, że w I i II instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego; prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. Ma to trwać przez rok od zakończenia pandemii.

Czytaj więcej

Prezydent Andrzej Duda
Jeden sędzia i rozprawy on-line stają się zasadą - Andrzej Duda podpisał nowelizację KPC

Prowadzący dwie sprawy z zakresu prawa pracy sąd – który wcześniej badał je w składzie sędziego i dwóch ławników - poprosił Rzecznika Praw Obywatelskich o stanowisko. Ten przystąpił do obu spraw sądowych. Wskazał na jaskrawe naruszanie praw i wolności przez władzę ustawodawczą oraz naruszenie Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jego zdaniem sąd powinien zbadać obie sprawy w dotychczasowych składach – z udziałem ławników. Nowe przepisy można bowiem stosować tylko wobec spraw wszczętych po ich wejściu w życie.

- Inna wykładnia byłaby triumfem wadliwej legislacji parlamentarnej nad zasadami konstytucyjnymi i wykładnią przepisów zgodnie z Konstytucją i prawem międzynarodowym. Rozstrzygnięciom obu spraw w składach bez ławników groziłaby zaś nieważność postępowania – pisze prof. Marcin Wiącek.