Jak podkreślił sekretarz stanu Michał Woś, ostatnie lata to prawdziwa rewolucja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości i instytucji z nim związanych.

Jednym z większych sukcesów określono uruchomienie 1 lipca 2021 roku elektronicznej wersji Krajowego Rejestru Sądowego, który ma znacząco ułatwić życie przedsiębiorcom, a w ocenie Banku Światowego e-KRS podnieść także pozycję Polski w rankingach łatwości prowadzenia biznesu. Od początku lipca złożono już 21 142 wnioski oraz 4562 pism.

Czytaj też:

Czytaj więcej

Elektronizacja postępowań cywilnych

Dla przedsiębiorców dedykowane jest również Repozytorium Dokumentów Finansowych poprzez które można składać sprawozdania finansowe do KRS. Jak podaje ministerstwo, z RDF skorzystano przy składaniu ponad 4,1 mln dokumentów. Dzięki temu nie trafią one do fizycznej obsługi sądów, dzięki temu oszczędzono życie około 183 tysięcy drzew.

Udogodnienia nie są przeznaczone jedynie dla biznesu, "prywatne" postępowania sądowe przeżyły reformę w postaci e-doręczeń za które odpowiedzialny jest Portal Informacyjny. Jak zapewniano podczas konferencji w ciągu pierwszych tygodni wprowadzenia tego rozwiązania w systemie widnieje już prawie 3,1 mln e-doręczeń. Dzięki temu już w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia dokumentów przez sąd, pełnomocnik otrzymuje e-doręczenie. To istotnie przyspieszy postępowania. Ponadto przełomem był System Losowego Przydziału Spraw, który ma zapewniać, który ma zapewniać bezstronność sędziów podczas postępowania.

Sądy korzystają również ze wsparcia technicznego, 1300 sal sądowych zaopatrzono w sprzęt audio-wizualny, który umożliwia sporządzenie elektronicznego protokołu, a to skraca czas spędzony przez obywateli w sali sądowej, ale przede wszytkim to dzięki nim można było przeprowadzić tysiące spraw na odległość, co było też rozwiązaniem, które wymusiła pandemia koronawirusa.

28 maja 2021 Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza zasadę prowadzenia rozpraw online, od samego lipca 2020 roku przeprowadzono ponad 146 tysięcy rozpraw za pomocą środków komunikacji na odległość. Według raportu aż 96 proc. postępowań penitencjarnych jest prowadzonych w ten sposób.