S.M. chciał się dowiedzieć przez jaki okres czasu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego A.K. była nieobecna w pracy z powodu choroby oraz w jakim dniu została odwołana ze stanowiska. W związku z tym, iż organ odmówił, obywatel złożył skargę do sądu administracyjnego.

Podnosił w niej, że uzasadnieniem dla wystąpienia o tego rodzaju informację był fakt, iż w odpowiedziach na skargi składanych do sądu w dotyczącego go sprawie, jako argument uzasadniający bezczynność Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazywał długotrwałą chorobę A.K. – Skoro zatem ta okoliczność jest powoływana przez organ administracji w urzędowym piśmie kierowanym do sądu jako bezpośrednia przyczyna bezczynności organu w sprawach skarżącego, to związek absencji chorobowej urzędnika, z powodu której nie została przez załatwiona sprawa administracyjna stanowi informację publiczną, która powinna zostać udostępniona – wyjaśniał S.M. Mężczyzna dodał, iż nie wnosił o podanie szczegółów choroby, lecz był zainteresowany jedynie czasem nieobecności urzędnika.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po ponownej analizie udostępnił tylko informację o dacie odwołania A.K. i powołania jej następcy. Odmówiono natomiast informacji o czasie choroby, gdyż w ocenie PINB nie była to informacja publiczna.

Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt II SAB/Łd 32/14), który w wyroku z 22 maja 2014 roku nakazał organowi załatwienie sprawy.

Sąd uznał, iż informacja o liczbie dni nieobecności w pracy, która to absencja była argumentem stanowiącym element uzasadnienia dla niepodejmowania, czy zwlekania z podjęciem określonych czynności urzędowych jest informacją publiczną.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, absencja w pracy osoby pełniącej funkcję publiczną jest zdarzeniem wpływającym na pełnione funkcje, a skoro tak, to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien udostępnić informację.